Tillfällig information

Just nu är det väldigt många som vill komma till oss och vi har längre väntetid än normalt. Vi hanterar alla remisser och återkommer till dig som väntar på ett besök via telefon eller en kallelse så snart vi kan. Vi uppskattar att väntetiden för nybesök är cirka 40 veckor.
För att minska väntetiden lägger vi så mycket tid som möjligt på att träffa patienter. Det innebär tyvärr att det är svårare att nå oss på telefontiden just nu. Kontakta oss gärna genom att logga in på 1177.se.

Audionommottagning Göteborg

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

  • måndag - fredag 8:30 - 11:30

Växeltelefon

Besök

Öppettider

  • måndag - torsdag 8:00 - 16:00
  • fredag 8:00 - 12:00

Om ditt hörhjälpmedel är trasigt eller behöver service, besök vår hörhjälpmedelsmottagning med drop-in. Se öppettider här: 

Hörhjälpmedelsmottagning Göteborg
Hörhjälpmedelsmottagning Hisingen

Besöksadress

Södra Gubberogatan 6
416 63 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Inre vägbeskrivning

vån 5

Postadress

Habilitering & Hälsa Audionommottagning Göteborg
Södra Gubberogatan 6
416 63 Göteborg

Välkommen till Audionommottagning Göteborg!

Här kan du prova ut en hörapparat eller andra hörseltekniska hjälpmedel som anpassas efter dina behov. Du kan också få uppföljning, kunskap om din hörselsituation och stöd kring kommunikation. 


Att komma till oss

Att komma till oss

Behandlare lyser in i patients öra

Är det första gången du söker hjälp för din hörselnedsättning, rekommenderar vi att öronen först undersöks på vårdcentralen. Det är viktigt att öronen är fria från vax. Vid behov skriver vårdcentralens läkare en remiss till audionommottagningen för hörselrehabilitering.

Du kan också göra en egen vårdbegäran och skriva en egenremiss. Använd helst 1177.se för din egenremiss. Har du inte möjlighet att logga in på 1177.se kan du istället fylla i och skicka in en blankett med post.

Logga in på 1177.se
Blankett för egenremiss för hörsel (pdf)

På audionommottagningen kombinerar vi flera olika tester för att undersöka din hörselnedsättning och hur den påverkar din hörsel och kommunikation. 

Om du har en hörselnedsättning blir du kallad på ett nytt besök för att inleda hörselrehabiliteringen. 

Inför rehabilitering

Inför rehabilitering

Inför besöket har du möjlighet att ta del av filmen nedan för att få kunskap om hörsel, olika hörhjälpmedel och vad som kan göras för att du ska höra bättre.

Att du får grundkunskaper genom att se filmen innebär att du och din behandlare kan lägga mer tid på att prata om dig och dina besvär. Det innebär också att du hinner fundera över vad du lärt dig och kan ställa frågor till behandlaren vid besöket.

Utredning och behovsbedömning

Tillsammans tittar du och audionomen på situationer där du upplever det svårt att höra. Ni gör en vårdplan och väljer det hörhjälpmedel som är bäst för just dig.  

I hörselrehabiliteringen ingår hörseldiagnostik, utprovning och anpassning av hjälpmedel, samt stöd i att träna och utveckla din kommunikation. Alla insatser planeras tillsammans med dig.

Du får också kunskap om din hörselsituation och de möjligheter och begränsningar som en hörselnedsättning kan medföra.

På audionommottagningen kan du även få information om hjälpmedel på arbetsplatsen och vilka anpassningar som kan göras för att det ska fungera bättre i arbetslivet.

Om du därefter behöver ytterligare stöd finns möjlighet till utvidgad rehabilitering hos närmaste hörselteam.

Service hörhjälpmedel

Service hörhjälpmedel

Man plockar ut låda ur hylla full med utrustning.

Om ditt hörhjälpmedel är sönder eller behöver service, besök någon av våra hörhjälpmedelsmottagningar. Du behöver inte boka tid men mottagningarna har egna öppettider. 

Hörhjälpmedelsmottagning Göteborg
Hörhjälpmedelsmottagning Hisingen

Du kan också skicka in det till oss för översyn, eller kontakta oss för tidsbokning. Har du förlorat ditt hjälpmedel, kontakta oss för tidsbokning och rådgivning.

Behöver du förbrukningsartiklar som domer eller filter?

Filter och domer får du från din audionom när du provar ut din hörapparat. Du kommer sedan att få beställa dessa tillbehör själv, direkt från leverantören.

Kontakta audionommottagningen så guidar vi dig vidare till beställning hos aktuell leverantör.

Enhetschefer

Malin André


Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

  • måndag - fredag 8:30 - 11:30

Växeltelefon

Besök

Öppettider

  • måndag - torsdag 8:00 - 16:00
  • fredag 8:00 - 12:00

Om ditt hörhjälpmedel är trasigt eller behöver service, besök vår hörhjälpmedelsmottagning med drop-in. Se öppettider här: 

Hörhjälpmedelsmottagning Göteborg
Hörhjälpmedelsmottagning Hisingen

Besöksadress

Södra Gubberogatan 6
416 63 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Inre vägbeskrivning

vån 5

Postadress

Habilitering & Hälsa Audionommottagning Göteborg
Södra Gubberogatan 6
416 63 Göteborg

Välkommen till Audionommottagning Göteborg!

Här kan du prova ut en hörapparat eller andra hörseltekniska hjälpmedel som anpassas efter dina behov. Du kan också få uppföljning, kunskap om din hörselsituation och stöd kring kommunikation. 


Att komma till oss

Att komma till oss

Behandlare lyser in i patients öra

Är det första gången du söker hjälp för din hörselnedsättning, rekommenderar vi att öronen först undersöks på vårdcentralen. Det är viktigt att öronen är fria från vax. Vid behov skriver vårdcentralens läkare en remiss till audionommottagningen för hörselrehabilitering.

Du kan också göra en egen vårdbegäran och skriva en egenremiss. Använd helst 1177.se för din egenremiss. Har du inte möjlighet att logga in på 1177.se kan du istället fylla i och skicka in en blankett med post.

Logga in på 1177.se
Blankett för egenremiss för hörsel (pdf)

På audionommottagningen kombinerar vi flera olika tester för att undersöka din hörselnedsättning och hur den påverkar din hörsel och kommunikation. 

Om du har en hörselnedsättning blir du kallad på ett nytt besök för att inleda hörselrehabiliteringen. 

Inför rehabilitering

Inför rehabilitering

Inför besöket har du möjlighet att ta del av filmen nedan för att få kunskap om hörsel, olika hörhjälpmedel och vad som kan göras för att du ska höra bättre.

Att du får grundkunskaper genom att se filmen innebär att du och din behandlare kan lägga mer tid på att prata om dig och dina besvär. Det innebär också att du hinner fundera över vad du lärt dig och kan ställa frågor till behandlaren vid besöket.

Utredning och behovsbedömning

Tillsammans tittar du och audionomen på situationer där du upplever det svårt att höra. Ni gör en vårdplan och väljer det hörhjälpmedel som är bäst för just dig.  

I hörselrehabiliteringen ingår hörseldiagnostik, utprovning och anpassning av hjälpmedel, samt stöd i att träna och utveckla din kommunikation. Alla insatser planeras tillsammans med dig.

Du får också kunskap om din hörselsituation och de möjligheter och begränsningar som en hörselnedsättning kan medföra.

På audionommottagningen kan du även få information om hjälpmedel på arbetsplatsen och vilka anpassningar som kan göras för att det ska fungera bättre i arbetslivet.

Om du därefter behöver ytterligare stöd finns möjlighet till utvidgad rehabilitering hos närmaste hörselteam.

Service hörhjälpmedel

Service hörhjälpmedel

Man plockar ut låda ur hylla full med utrustning.

Om ditt hörhjälpmedel är sönder eller behöver service, besök någon av våra hörhjälpmedelsmottagningar. Du behöver inte boka tid men mottagningarna har egna öppettider. 

Hörhjälpmedelsmottagning Göteborg
Hörhjälpmedelsmottagning Hisingen

Du kan också skicka in det till oss för översyn, eller kontakta oss för tidsbokning. Har du förlorat ditt hjälpmedel, kontakta oss för tidsbokning och rådgivning.

Behöver du förbrukningsartiklar som domer eller filter?

Filter och domer får du från din audionom när du provar ut din hörapparat. Du kommer sedan att få beställa dessa tillbehör själv, direkt från leverantören.

Kontakta audionommottagningen så guidar vi dig vidare till beställning hos aktuell leverantör.

Enhetschefer

Malin André