Upphandling

Upphandling är ett strategiskt viktigt verktyg för vår möjlighet att nå våra verksamhetsmål att göra goda affärer och därigenom bidra till nytta för både invånare och näringslivets utveckling, inom och utom Västra Götaland. Upphandling är viktigt för att driva utveckling och för att höja kvaliteten på verksamheten.

Upphandlingar genomförs av:

  • Fastighet, stöd och service som ansvarar för fastighetsförvaltning och byggande
  • Västtrafik som ansvarar för kollektivtrafiktjänster med allmän trafikplikt med tillhörande fordon, tjänster, varor och entreprenader
  • De regionägda bolagen som ansvarar för verksamhetsunika produkter inom sitt specifika uppdrag
  • Koncernkontoret som ansvarar för alla övriga varor och tjänster


Upphandlingsplan - upphandlingar som genomförs av Koncernkontoret

Upphandlingsplanen visar upphandlingar som planeras bli klara under 2024.  Upphandlingar där det i dag finns avtal med möjlig förlängning kan komma att skjutas framåt i tiden.

Upphandlingsplan 2024

 

Innovation vid upphandling

Det finns en stor potential i att använda upphandling som ett verktyg för att främja utveckling och innovation både i vår egen verksamhet och på marknaden. Inköpsprocessen utvecklas ständigt för att säkerställa att vi är öppna för innovationer och nya lösningar, både i upphandling och under avtalstiden. Syftet är att stimulera utveckling av nya lösningar för verksamhetens mål och behov.

Koncerninköp arbetar aktivt och strukturerat för att integrera innovationer och innovativt tänkande i våra upphandlingar och vi har ett nära samarbete med andra enheter som till exempel regional utveckling och innovationsplattformen.

Inom Västra Götalandsregionen har vi ett kontaktnät som täcker leverantörer, intresseorganisationer, science parks och andra landsting och regioner med vilka vi utbyter erfarenhet och driver projekt för att nya idéer ska bli innovationer som vinner insteg i vår verksamhet.