Tittbehörighet till Marknadsplatsen

Tittbehörighet innebär att du som leverantör kan gå in och se dina inlästa, avtalade produkter i Marknadsplatsen på samma sätt som kunden ser produkterna. På så sätt har du möjlighet att få en överblick att produkterna är korrekt inlästa och produktinformationen komplett så att kunden kan beställa rätt.

Ansök om tittbehörighet


Hur går det till med Tittbehörighet? 
Vi ger ut en (1) behörighet per leverantör, gärna till dig som hanterar katalogerna i Marknadsplatsen och den ska vara knuten till en e-postadress. 

Behörigheten gäller under tiden du har gällande avtal med Västra Götalandsregionen och är aktiv i 1 år. Därefter kontaktar Marknadsplatssupporten dig för en eventuell förlängning. 

Vi återkopplar till nämnd kontaktperson med inloggningsuppgifter inom 1-5 arbetsdagar. 
Tänk på att företaget är ansvarig för inloggningsuppgifterna och att de endast används av behörig person.


Vid eventuella frågor om ansökan om behörighet kontakta Marknadsplatssupporten.

Har du redan fått Tittbehörighet?

Logga in här till Marknadsplatsen


"Jättebra!!! Fungerar perfekt och äntligen kan jag få en överblick. Efterlängtat!"

Säger nöjd leverantör som fått Tittbehörighet till Marknadsplatsen.