Läkemedel till kommunalt akutförråd

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i varje kommun ansvarar för att beställare av läkemedel är formellt utsedda. De ska vara behörig hälso- och sjukvårdspersonal som namngivits i den lokala instruktionen för läkemedelshantering.

För att söka behörighet för ny beställare/användare, eller avsluta en tidigare behörighet behöver du fylla i blanketten nedan och mejla till systemsupport.ekonomi@vgregion.se

För frågor om inloggning och användarsupport i Marknadsplatsen
mejla till marknadsplatsen.support@vgregion.se eller kontakta
per telefon 010-441 02 00, val 3 och därefter välj aktuellt knappval.

 

Blanketter och dokument

Blankett: Behörighetsansökan för beställare av läkemedel till kommunala akutförråd 

Blanketten mejlas till systemsupport.ekonomi@vgregion.se

Blankett: Delegering av arbetsuppgifter vid frånvaro

Delegeringsmall fylls i och skickas in av förrådets ansvariga MAS via mejl till systemsupport.ekonomi@vgregion.se.


Observera, externa användare saknar VGR-id, ange därför istället användarnas mejladresser i kolumn C och E.
Behörigheterna som ska delegeras mellan användare av typen beställare är Leveranskvittens (kolumn G) och Granska faktura (kolumn H).
En delegering får vara aktiv under max 12 månader, därefter måste beställningen förnyas. Delegeringar med datumspann som överskrider
12 månader kommer att nekas.

Det finns mer information, rutiner och dokument kring läkemedelsbeställning på webbsidan Kommunala akutläkemedelsförråd.