GS1 Sweden och GLN-lokaliseringsnummer

För att registrera ditt företag som leverantör till Västra Götalandsregionen krävs det att du har ett GLN (lokaliseringsnummer). GLN används för handel i elektroniska flöden för att identifiera leverans- och fakturaadresser för både kunder och leverantörer. Varje GLN är unikt och bygger på en global standard, de har alltid samma format överallt i världen.

Leverans- och fakturaadresser i e-handel identifieras med lokaliseringsnummer. Ordrar som skapas i Marknadsplatsen innehåller GLN som är kopplat till verksamhetens godsadress.

För att beställa ett GLN behöver du abonnera på GS1 företagsprefix. Ett företagsprefix är ett samlat begrepp för olika typer av nummer och standarder, där GLN är en typ av standard. GS1 företagsprefix ger tillgång till alla tre delar i GS1-systemet:

  • Identifiering
  • Informationsbärare (streckkoder och EPC-taggar) 
  • Affärsprocesser för elektronisk handel

Observera att ett företag oftast bara behöver ett GLN.

Kontakta GS1 för prisfrågor.

Full EDI leverantör – Business to business

Är du en leverantör med Full EDI anslutning till Marknadsplatsen, då är det särskilt viktigt att ert kundregister är förberett med uppdaterade GLN för verksamheterna i Västra Götalandsregionen.

Spårbarhet

Med spårbarhet genom hela distributionskedjan går det att ta reda på vem som har tillverkat en vara och var den har sålts. GS1-systemets identiteter, informationsbärare och elektroniska affärsmeddelanden är verktygen som ger spårbarhet.

Spårbarhet gör det möjligt att:

  • Uppfylla lagkravet att företag inom tillverkning och distribution av livsmedel ska ha kontroll över varifrån ingredienser och färdiga produkter kommer och vart de levereras
  • Följa gods under transport och hålla rätt på varor i lager
  • Garantera en varas äkthet för till exempel läkemedel eller märkeskläder
  • Undvika piratkopiering för att öka säkerhet för konsumenten och för att upprätthålla rimliga affärsvillkor för företag
  • Skapa intern spårbarhet för till exempel kirurgiska instrument på sjukhus
  • Genomföra riktade återtag i distributionskedjan

Information om GLN

Här kan du hitta Västra Götalandsregionens aktuella GLN för gods- och leveransadresser.