E-handel

I Västra Götalandsregionens elektroniska handelsplats Marknadsplatsen sköts all handel av produkter. Elektronisk handel innebär att köpare och säljare utbyter affärsinformation elektroniskt och automatiskt i parternas affärssystem. Exempel på affärsinformation är order, leveransavisering och faktura.

En elektronisk anslutning till Marknadsplatsen gör det möjligt att ta emot avrop, skicka ordererkännande, faktura och uppdatera sina produkter och avtal. Allt detta sker i ett elektroniskt flöde. Att vara ansluten är en förutsättning för handel i Marknadsplatsen. Det finns två alternativ till anslutning: integrerat flöde eller systemleverantörens Leverantörsportal.

Har du frågor om e-handel och anslutning till Marknadsplatsen, vänder du dig till Marknadsplatssupporten.