Allmänna villkor för e-handel

Villkoren kretsar kring elektronisk handel, att läsa in och underhålla produkter, priser, leveransplatser och faktura.

Elektronisk handel

Västra Götalandsregionen tillämpar elektronisk handel som följer gällande standard för SFTI. Med elektronisk handel avses elektroniska meddelanden från order till faktura. Leverantören ska sända alla SFTI-meddelande (inklusive leveransavisering med flera dokument) oavsett om anslutning sker via Leverantörsportal eller Integration.

Anslutning

Målsättningen är att alla produkter ska beställas via e-handel. När en anslutning är gjord, gäller dessa villkor alla varor eller tjänster som omfattas av e-handel. 

Tillämpning

Leverantören ska kunna tillämpa elektronisk handel senast vid avtalsstart och är ansvarig för att lämna rätt grunddata och löpande uppdatera dessa och andra företagsuppgifter som används för elektronisk handel.

För elektronisk handel ska leverantören uppge sin/sina lokaliseringsnummer GLN.

Elektronisk order och faktura hanteras via Leverantörsportal, integration, eller andra VAN-tjänster. Med Leverantörsportal avses en kostnadsfri internettjänst som tillhandahålls av systemleverantören. 


Att läsa in och underhålla produkter och priser i kataloger

Produktunderhåll ska göras av leverantören mot Västra Götalandsregionens e-handelssystem för Marknadsplatsen. Sortiment läses in av leverantören i separata kataloger per avtal. Samtliga fält i katalogen ska löpande underhållas av leverantören. Alla produkter ska ha ett unikt produktnummer från leverantören och länkar till produktbilder ska vara inlagda.

Leverantören är bunden av pris- och produktdata som är registrerade i katalogen i Marknadsplatsen.

UNSPSC-kod ska anges på lägsta möjliga produktnivå, minst nivå 4, registreras. Där om så krävs ska även ISO999 och ATC-kod anges (hjälpmedel och läkemedel).


Leveransplatser

Leverans ska ske till på beställningen angiven GLN och/eller godsadress inom Västra Götalandsregionen om inget annat är avtalat.

GLN (Global location number) finns att läsa om på webbsidan. 

Om avtal tecknas med VGR finns länk till samtliga GLN adresser inom VGR.


Krav på elektronisk faktura

Krav på elektronisk faktura

Vid all e-handel sker fakturering med elektronisk faktura. Elektronisk faktura återsänds vid felaktigheter. Avrundning på faktura gäller enligt matematiska avrundningsregler. Antal decimaler på produktpris ska kunna vara 4. Både angiven produkt, produktpris på rad och totalpris ska överensstämma med order.

Avropad produktidentifikation och förmedlat ordernummer ska också överensstämma med ordern.

Om betalningsdag infaller på en lördag eller helgdag, kommer betalning att ske nästkommande vardag.


SFTI

Läs mer om standarder för SFTI. De definieras som olika affärsprocesser och kallas även för scenarier.