Vi samarbetar med Skatteverket

Ska du lämna anbud/offert kan det vara bra att känna till att Västra Götalandsregionens inköpsorganisation samarbetar med Skatteverket för att förebygga ekonomisk brottslighet.

För oss är det naturligt att alla som anlitas är seriösa aktörer som inte använder sig av svart arbetskraft, och som sköter sina redovisningar och betalning av skatter och avgifter.

Med anledning av detta använder vi oss av Skatteverkets arbetsmetod ”förebygga ekonomisk brottslighet” för kontroll av anlitade företag.

Gemensamma mål

Västra Götalandsregionen och Skatteverket har ett gemensamt intresse av att alla företag som anlitas av Västra Götalandsregionen är seriösa företag. Redovisning och betalning av skatter ska skötas och svartarbete ska inte förekomma.

Med anledning av detta har Västra Götalandsregionen beslutat att använda oss av Skatteverkets arbetsmetod ”förebygga ekonomisk brottslighet” för kontroll av anlitade företag.

Alla som anlitas av Västra Götalandsregionen, oavsett vem som är beställare, omfattas av samarbetet.

Det förebyggande arbetet innebär att vi begär in offentliga uppgifter från Skatteverket om skattestatus för alla företag som är involverade i uppdraget inför upphandling men det kan också ske löpande under avtalets gång.

Skatteverket lämnar ut information om:

  • Godkänd F-skatt
  • Momsregistrering
  • Arbetsgivarregistrering
  • Redovisade arbetsgivaravgifter för de tre senaste månaderna

För att lyckas med det förebyggande arbetet är det viktigt att skattestatus kontrolleras i alla led av företag och deras underleverantörer och underleverantörers underleverantör och så vidare.


Utländskt företag

Utlandsregistrerat företag, som efter utvärderingen kan komma att erbjudas kontrakt och som kommer att utföra arbete i Sverige, ska före avtalets tecknande göra skatteanmälan för godkännande av F-skatt, eventuell moms- och arbetsgivarregistrering på blankett SKV 4632.


Vad innebär det för mig?

Om du som anlitats av Västra Götalandsregionen behöver anlita ett annat företag så ska Västra Götalandsregionen först godkänna företaget.

Godkännande får du när du har skickat e-post eller ringt Västra Götalandsregionens kontaktperson med uppgift om organisationsnummer på tilltänkt företag.

När vi gjort kontroll hos Skatteverket gällande de offentliga uppgifterna får du svar av Västra Götalandsregionen om företaget får anlitas eller inte.

Under avtalets gång kommer Västra Götalandsregionen att löpande göra avstämningar mot de offentliga uppgifterna.

I avtal mellan dig som utför uppdrag för Västra Götalandsregionen och dina eventuella underentreprenörer, skriftliga eller muntliga, ska du informera om det förebyggande arbetet.