Från avtal till beställningsbar produkt

Steg för steg från färdigt avtal till beställningsbar produkt i Marknadsplatsen.

Avtal tecknas

Upphandlingen är klar och avtal tecknas mellan VGR:s avtalsägare och leverantör. 


Enkät måste besvaras

e-Handelsadministratören är en kontaktperson inom Marknadsplatssupporten  som kommer att skicka ut en enkät som du ska besvara och inbjudan till vår systemleverantörs Leverantörsportal om du inte har den sedan tidigare. 

Det är ett första led till att dina avtalade produkter blir beställningsbara i Marknadsplatsen. 

 Svara på enkäten snarast

Den utskickade enkäten som kommer från Marknadsplatssupporten ska besvaras snarast för att inte fördröja registreringen av ditt avtal. 

I enkäten svarar du på vilket anslutningssätt som önskas för att ta emot order och skicka faktura till VGR. 


Leverantörsportalen

Som leverantör ska du också svara på utskickad inbjudan till Visma Proceedo Leverantörsportal. Har du avtal med VGR sedan tidigare behöver denna inbjudan inte besvaras. 

Används redan Leverantörsportalen mot annan kund gäller samma inloggning även mot VGR. 

I Leverantörsportalen tar du emot order och skickar faktura till VGR. 


Fyll i en V6 katalog

Du ska nu fylla i en V6 katalog med avtalade produkter. V6 katalogen ska läsas in via Leverantörsportalen. Skapa en V6 fil för kataloginläsning utifrån prisbilagan i avtalet. 
Frågor om prisbilagan besvaras av din avtalsägare hos VGR. 

Mall för V6 katalog

Användarguide för Leverantörsportalen. 


Invänta klartecken

Det är först efter klartecken från Marknadsplatssupporten som du kan läsa in katalogen i Proceedo. Du får ett mejl om när avtalet är färdigkopplat. 


Inläsning av V6 katalog

Inläsning av V6 katalog görs vid nya avtal och uppdaterade befintliga avtal. Det är viktigt att katalogerna innehåller avtalad och aktuell information. Tänk på att uppfylla efterfrågad kvalitetsnivå på bilder och UNSPSC koder. 

Katalogen ska vara inskickad snarast före avtalsstart. Om inte katalogen kommer in i tid kan vi inte garantera att produkterna är synliga i Marknadsplatsen vid avtalsstart. 

Vid problem att uppfylla efterfrågad kvalitetsnivå, kontakta avtalsansvarig eller din e-Handelsadministratör. 


Depå eller Generell katalog

Tänk på att dela upp depå och generell katalog, det vill säga om produkterna sälja via Sisjödepån eller direkt från er. 

Generella kataloger har suffix (G) efter avtalsnummer. Katalogen valideras

Efter att din katalog har skickats in valideras den av e-Handelsadministratören och godkänns. Efter det kan de avtalade produkterna bli beställningsbara i Marknadsplatsen för verksamheten.