Skogsmaskinförare

Grön skogsmaskin med träd i bakgrunden

Studieperiod

28 oktober 2024 – 19 december 2025

Studietakt och studieform

Heltidsstudier vid Naturbruksskolan Svenljunga

Vill du jobba med skogsmaskiner? Utbildningen riktar sig till dig som vill jobba som skogsmaskinförare i skotare och skördare. Här får du bred kunskap inom skogsskötsel, virkeslära och natur- och kulturmiljövård. Du får även fördjupade kunskaper inom skogsmaskiners funktion och hantering samt den praktiska erfarenhet som krävs för att vara redo för yrket.

Om utbildningen

Under utbildningen får du breda teoretiska och praktiska yrkeskunskaper inom skogsskötsel, virkeslära och naturvård. Du får gedigen träning i att hantera motorsåg och röjsåg och får möjlighet att skriva prov och köra upp för Motorsågskörkort (AB) och Röjsågskörkort (RA, RB). Du får även kunskaper som ger kompetensbevis för Natur och Kulturmiljövård i skogen (Grönt kort). 

Utbildningen ger dig goda kunskaper om skötsel av skog och ger dig förståelse för sammanhanget mellan biologi och ekonomi. Du läser marklära, skogsuppskattning, uppföljning av plantering, röjning, gallring och får också kunskaper om att tyda, upprätta och uppdatera skogsbruksplaner. Utbildningen ger bred kompetens inom både konventionellt skogsbruk och hyggesfria metoder.

Undervisningen för skotare och skördare ges i både verklig och simulerad miljö med den senaste tekniken.

Vad kan jag jobba som?

Behovet av skogsmaskinförare är stort och efter avslutad utbildning kan du jobba som maskinförare i skördare och skotare, med både gallring och föryngringsavverkning. 

Utbildningsinnehåll

Kurser

 • Skogsskötsel
 • Motor- och röjmotorsåg
 • Virkeslära
 • Miljö- och kulturmiljöhänsyn
 • Terrängtransporter
 • Avverkningsteknik
 • LIA 1 – manuellhuggning
 • LIA 2 – virkesinköp
 • LIA 3 – planläggning
 • LIA 4 – skogsmaskin

LIA – lärande i arbete

LIA (lärande i arbete) är fördelat på fyra perioder under utbildningen på sammanlagt 12 veckor. LIA kan göras på valfri ort efter den studerandes förutsättningar och intresse. 


Behörighet

Behörighet till Nationell yrkesutbildning

En person är behörig att antas till utbildningen från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 20 år, om han eller hon anses som bosatt i landet enligt 29 kap. 2 § första-tredje styckena skollagen (2010:800) och

 1. Har godkända beyg från grundskolan eller motsvarande utbildning i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen eller har likvärdiga kunskaper, eller
 2. Genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Behörig är också den som är yngre än vad som anges i första stycket, men har slutfört utbildningen på ett nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdig utbildning och uppfyller övriga behörighetsvillkor.

Särskilda förkunskaper

B-körkort


Att studera hos oss

Här hittar du information om ansökan och antagning och allt annat praktiskt som rör dina studier.

Mats-Ola Tranell

Utbildningsledare

Telefonnummer

Vid frågor om antagningen

Naturbruksförvaltningens växel

Telefonnummer