Agrotekniker

Tre elever sitter ned på åker och undersöker jord

Studieperiod

26 augusti 2024 – 29 maj 2026

Studietakt och studieform

Helfart, platsförlagd på Naturbruksskolan Uddetorp

Bli en del av framtiden inom den gröna näringen!

Om utbildningen

I vår tvååriga utbildning till Agrotekniker får du fördjupade kunskaper inom lantbrukets husdjur, växtodling, teknik, ekonomi och arbetsledning. Du har möjlighet att skräddarsy din utbildning efter vad du har för intressen och mål. Det finns många valbara kurser och LIA - Lärande i arbete, vilket gör att du kan specialisera dig inom ett visst område. 

Du får både de senaste forskningsrönen varvat med erfarenhet från kunniga branschföreträdare tack vare vårt nära samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet och näringslivet. Föreläsningar varvas med fältvandringar, laborationer, litteraturstudier, seminarier och projektarbeten. Utbildningen är förlagd till Skara. LIA och examensarbete kan genomföras på valfri ort.

Vad kan jag jobba som?

 • Rådgivare
 • Försökstekniker
 • Egen företagare
 • Förman, driftschef, produktionsledare
 • Yrkeslärare inom naturbruk
 • Säljare av lantbrukstjänster och produkter

Många agrotekniker driver egna företag eller arbetar med driftsledning på lantbruksföretag. 

Utbildningsinnehåll

Kurser

 • Arbetsliv och ledarskap
 • Företagsutveckling och driftledning
 • Skog, ekologi och kretslopp
 • Grovfoderproduktion med informationssökning samt biologi och kemi i växter och foder
 • Växtodling, marken och växterna i odlingslandskapet
 • LIA 1
 • LIA 2
 • LIA 3
 • LIA 4
 • Valbara kurser
 • Examensarbete

Valbara kurser

 • Grisproduktion
 • Lammproduktion
 • Mjölk- och nötköttsproduktion med näringsfysiologi, fodermedel och fodertillverkning
 • Mjölk- och nötköttsproduktion med omvärldsanalys, djurhälsa, avel och produktivitet
 • Teknik för hållbar animalieproduktion
 • Teknik för hållbar växtodling
 • Växtodling med inriktning på växtskydd och specialgrödor
 • Fördjupning växtodling
 • Redovisning, bokslut och beskattning
 • Enskilt projekt

LIA – lärande i arbete

Utbildningen har fyra LIA-perioder


Behörighet

Grundläggande behörighet

Den grundläggande behörigheten innebär att du uppfyller något av följande:

 1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 • Biologi 1
 • Växtodling 1
 • Minst 12 månaders yrkeserfarenhet inom lantbrukverksamhet

Reell kompetens

Om du saknar en viss del av behörigheten, men anser att du har motsvarande kunskaper genom arbete eller annan utbildning så kan du söka på reell kompetens.

Här kan du läsa mer om behörighet till utbildningen.


Utbildningens ledord

Branschstyrd
Agrotekniker är efterfrågad av branschen

Spetskompetens
Ny forskning och teknik genomsyrar utbildningen

Valfrihet
Möjlighet att fokusera på det som intresserar just dig

Att studera hos oss

Här hittar du information om ansökan och antagning och allt annat praktiskt som rör dina studier.

Carina Laurell

Utbildningsledare

Telefonnummer

Vid frågor om antagningen

Naturbruksförvaltningens växel

Telefonnummer