Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

FHV NySam

Att utveckla nya samarbetsformer mellan chefer, Företagshälsovård (FHV) och HR och hitta nya arbetssätt för att i större utsträckning arbeta förebyggande och hälsofrämjande och med insatser på organisationsnivå. Projektet pågick 2013-2016.

Syfte

att följa, stödja och utvärdera ett förändringsarbete utifrån Västra Götalandsregionens nya riktlinjer för FHV.

Frågeställningar

 • Kan företagshälsovården (FHV) bli en strategisk resurs i verksamheternas förebyggande och hälsofrämjande arbete?
 • Vilka nya samarbetsformer och arbetssätt krävs i så fall?
 • Hur kan man mäta nyttan av det?

Genomförande

Processtöd i reflektionsgrupper med chefer, Human Resources (HR) och FHV i sex förvaltningars förändringsarbete. Enskilda & fokusgruppsintervjuer i början och slutet.

Resultat och slutsatser

Det fortsatta arbetet behöver utgå från följande sammanfattning av studiens viktigaste resultat:

 • Det är ett stort steg att ändra perspektiv från rehabilitering till hälsofrämjande och arbetssätt från individ till organisation.
 • Verksamheterna "äger" processen. FHV har stark legitimitet i rehabilitering, mera sällan i förebyggande, nästan aldrig i hälsofrämjande.
 • Det krävs samarbetsmodeller för strategiskt partnerskap och en tillitsfull relation chef-HR-FHV
  Strategiskt partnerskap mellan chefer och FHV
 • Gränser sätter käppar i hjulet. Samarbetet måste vara meningsfullt för kärnverksamheten.
  Samarbete i gränsland
 • Metoder behövs för att fånga och arbeta förebyggande utifrån svaga och tidiga signaler.
  Fånga upp svaga signaler

 • Utvärdering bör ske i dialog, med helhetsperspektiv utifrån kvalitet/produktivitet/strukturer samt individ/grupp/organisation.

Hälsofrämjande och förebyggande insatser genom nya samarbetsformer, ISM-rapport 19, 2017

Företagshälsovårdens utveckling i Sverige, bilagor till ISM-rapport 19

Publicerat

Lower-status experts' influence on health-care managers' decision-making, Liff & Wikström 2021

Inter-occupational cooperation and boundary work in the hospital setting, Cregård 2018

Attending weak signals, Liff, Eriksson & Wikström 2017

Kontakt

Professor Ewa Wikström,Handelshögskolan Göteborg ewa.wikstrom@handels.gu.se

Utvecklingsledare Annemarie Hultberg annemarie.hultberg@vgregion.se 

Senast uppdaterad: 2022-06-30 08:55