ISM-rapporter CHEFiOS

CHEFiOS-projektet syftade till att utveckla kunskap om sambanden mellan organisatoriska förutsättningar för chefskap och verksamhetens arbetsmiljö, hälsa och prestationer i kommunala förvaltningar. Resultaten av projektet var tänkta att kunna omsättas i verksamhetsutveckling och utbildningar för chefer i offentlig förvaltning. Resultatet har därför sammanfattats i en rad ISM-rapporter.

Målgrupp

Målgruppen för dessa rapporter är alla som är intresserade av att, lite mer på djupet,få kunskap om Chefios-projektets perspektiv och metoder, vad vi gjort, hur vi gått till väga och vad vi hittills kommit fram till.

ISM-rapport 12

Chefers rörlighet i offentlig sektor, 2013

ISM-rapport 13

Teknisk rapport från CHEFiOS-projektet, 2013

ISM-rapport 14:1

Denna rapport beskriver CHEFiOS-projektets bakgrund, teoretiska och metodologiska utgångspunkter, instrument för datainsamling och även exempel på resultat. I denna rapport beskrivs fyra av fem delstudier med de ansvariga forskarna som huvudförfattare:

  • Hur har cheferna det?
  • Vad gör cheferna?
  • Hur ser organisationen ut?
  • Hur fungerar verksamheten?

Chefskapets förutsättningar och konsekvenser - slutrapport del 1

ISM-rapport 14:2

I denna rapport fokuseras CHEFiOS-projektets interventionsmodell. Bland annat svarar man på frågan HUR förändringar sker och VAD förändringsarbetet i CHEFiOS interventionerna inriktats på.

Förändringsprocesser och utvärderingar -slutrapport del 2