Chefers hantering av media

Chefer använder olika strategier i mötet med media. Varken öppenhet gentemot media eller undvikande var framgångsrika metoder. En gemensamt utarbetad strategi för stöd till chefer och organisation är sannolikt bättre för båda parter.

Titel

Swedish Healthcare Managers and the Media – A Study of Strategies and Support During Mass Media Attention.

Författare

Maria Wramsten Wilmar, Göteborgs Universitet, Lotta Dellve, Göteborgs Universitet,  Gunnar Jr Ahlborg, Institutet för stressmedicin Inga Tidefors, Göteborgs Universitet,  Christian Jacobsson, Göteborgs Universitet.

Syfte

En explorativ, kvalitativ studie genomfördes för att besvara två frågeställningar: På vilka sätt hanterar chefer inom hälso- och sjukvård uppmärksamhet från media som riktas mot dem själva eller deras organisation? Varifrån söker de stöd vid mediakontakter och varifrån får de stöd?

Metod

24 chefer med erfarenhet av att ha varit i intensivt mediafokus under de senaste tre åren samt 11 personer inom samma organisation samt fem anhöriga till cheferna intervjuades.

Resultat

Cheferna använde olika strategier för att hantera media i dessa utsatta situationer. De flesta med tidigare erfarenheter av mediakontakter valde att vara så öppna som möjligt, både proaktivt och reaktivt. Ett fåtal försökte istället undvika kontakt och mediaexponering, men ingen av dessa fann denna strategi framgångsrik. Cheferna förväntade sig inte stöd från sin organisation, och erbjöds sällan sådant, utan hämtade istället stöd från personer de litade på, på arbetet eller bland anhöriga, när de kände behov av det. En konklusion är att det sannolikt är bättre, både för cheferna och organisationen, om man utarbetar en gemensam, dokumenterad strategi för stöd till chefer som exponeras för intensivt mediafokus.

Publicerat

Scandinavian Journal of Work and Organizational Psychology 2017