Spännande forskning på gång

Uppdaterad:
Publicerad:
Tre kvinnor står på rad och tittar in i kameran

Det är alltid mycket spännande på gång här hos oss på ISM. Idag är några av oss på AFA Försäkringars årskonferens för att presentera forskning vi genomfört med finansiering från dem

Bland annat berättade vi om vår forskning kring utveckling av förklaringsmodeller till orsak och vidmakthållande av stressrelaterad utmattning, ORK-studien. Och om hur vi kommer använda resultaten från ORK för att utveckla Burnout Assessment Tool (BAT), ett mätinstrument för att mäta utbrändhet, för en svensk kontext. 

Läs mer om forskningen vi har på gång på vår webbplats!

ORK-projektet: https://www.vgregion.se/ov/ism/isms-forskning/stressrelaterad-ohalsa/orsaksfaktorer/forklaringsmodeller-till-stressrelaterad-utmattning/

BAT: https://www.vgregion.se/ov/ism/isms-forskning/utveckling-av-matinstrument/burnout-assessment-tool/