Nytt forskningsprojekt om aktivitetsbaserat arbetssätt i vården

Publicerad:
vy in i kontor med två skrivbordsstolar

I slutet av 2023 invigdes det nya Högsbo närsjukhuset i Västra Götalandsregionen. Det nya sjukhuset skiljer sig från de traditionella sjukhusformerna i lokalutformning och arbetssätt.

Högsbo närsjukhus ska bedriva öppen specialistvård som stöd till primärvård och kommunal hälso- och sjukvård.

Den nya lokalutformningen gör att gemensamma mottagningsrum ersätter tidigare specialiserade och enhetsspecifika avdelningar. Dessutom separeras patienter och personal i olika delar av sjukhuset och möts endast i mottagningsrummen. Tanken är också att ett aktivitetsbaserat arbetssätt ska tillämpas, där administrativt arbete och digitala vårdbesök utförs vid olika platser istället för fasta arbetsplatser.

Vi på ISM ser fram emot att följa detta nya tänk kring vårdmiljöer och bidra till att öka kunskapen kring aktivitetsbaserade miljöer och arbetssätt i en vårdkontext genom forskningsprojektet Arbetsmiljö, ledarskap och patientsäkerhet i ett nytt närsjukhus med flexibelt arbetssätt (ALPIN).

Läs mer på vår webbplats!

Arbetsmiljö, ledarskap och patientsäkerhet i ett nytt närsjukhus med flexibelt arbetssätt (ALPIN)