ISM drar igång enkätstudie om stress och utmattning

Uppdaterad:
Publicerad:
6 par armar som sträcker sig över ett bord för att lägga ett vitt pussel

Psykisk ohälsa, inklusive stressrelaterad utmattning, har blivit en av de största utmaningarna för både arbetsgivare och i vården. Nu är Institutet för stressmedicin (ISM) igång med en enkätundersökning om stress och utmattning för att förbättra kunskapen kring orsaksfaktorer och behandling

Genom projektet "ORK" vill ISM skapa en heltäckande bild av stressrelaterad utmattning (UMS) genom att systematiskt identifiera orsaksfaktorer och biologiska mekanismer samt faktorer som påverkar tillfrisknandet och återgång till arbete hos patienter med UMS.

Enkätstudien är en del av projektet och har som mål att bidra med ny kunskap om vilka faktorer som behöver uppmärksammas när man söker vård för stressrelaterad ohälsa. 

För att delta ska du vara mellan 18-74 år och ha sökt vård för stressrelaterade besvär de senaste fem åren. Delta själv eller sprid gärna informationen och hjälp oss föra forskningen framåt!

Du kan hitta länk till enkäten och läsa mer om studien på vår webbplats