CLIC - hållbara modeller och innovativa lösningar

Stenar vid en sjö.

Ett hållbart brukande av kulturarvet är en positiv kraft för samhällsutvecklingen. Genom att arbeta tvärvetenskapligt med återbruk, cirkulära modeller och social hållbarhet syftade projektet CLIC på att skapa nya metoder och innovativa lösningar för hållbar utveckling med fokus på kulturarv.

CLIC var ett Horizon2020-projekt som initierats av Europeiska kommissionen och som studerade övergripande modeller för återbruk av kulturmiljöer och landskap, ur ett hållbar utvecklingsperspektiv. De platser som idag pekas ut som kulturhistoriskt värdefulla blir allt fler vilket innebär också att kostnaderna för underhåll och återbruk ökar. Samtidigt skapar dessa miljöer värden ur ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv.

 • Hur kan man utveckla modeller för ekonomiskt hållbara investeringar i kulturmiljöer?
 • Hur kan återbruk av kulturmiljöer och landskap bidra till ekologisk hållbarhet?
 • Vilka effekter har kulturarvet för den sociala hållbarheten?

Ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt

CLIC var ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt om nya, cirkulära finansierings-, affärs- och styrningsmodeller för återanvändning av kulturarv och landskap. Modellerna utgick från ett ekonomiskt-, socialt- och ekologiskt perspektiv.

Inom CLIC fanns en tvärvetenskaplig forskargrupp från ekonomiska-, kulturella- och samhällsdiscipliner som ansvarade för forskningen. Det fanns också fyra platser som fungerade som testområden för case studies inom projektet. Västra Götaland var ett av dessa fyra testområden och ingick i projektet genom Förvaltningen för kulturutveckling. 

Resultatet av projektet skulle vara:

 • Nya metoder och verktyg för att värdera kulturarvet och landskap för återanvändning.
 • Innovativa sätt att återanvända kulturarv i ett framtida cirkulärt samhälle.
 • Nya cirkulära affärs- och finansieringsmodeller för kulturarv och landskap som skapar lokala arbetstillfällen och stärker en lokal ekonomi.

Samverkan är nyckeln

I Västra Götaland fokuserade vi på hur ökad samverkan mellan samhällssektorer, olika samhällsnivåer och mellan offentliga, privata och idéburna aktörer kan underlätta att kulturmiljöer används i en hållbar utveckling.

Vi valde att fokusera på fem industriella kulturmiljöer där vi trodde att det fanns goda förutsättningar att för kulturmiljöerna att bidra till platsens utveckling. Dessa involverades i kartläggning, metodutveckling och testfasen av projektet. Erfarenheterna från projektet kommer också att implementeras i Västra Götaland.

Följande industrimiljöer valdes ut som testområden i Västra Götalandsregionen:

 • Gustavsfors bruk, Bengtsfors
 • Fengersfors bruk, Åmål
 • Forsviks bruk, Karlsborg
 • Strömsfors bruk, Svenljunga

Samarbetsparter i projektet CLIC

Forskare 

 • Institute for Research on Innovation and Services for Development (IRISS) (capofila)
 • FacilityLive OpCo S.r.l. (IT)
 • ICHEC Brussels Management School (BE)
 • ICLEI European Secretaritant GmbH (DE)
 • Technische Universiteit Eindhoven (NL)
 • University Collage London (UK)
 • Univeristy of Nova Gorica (SL)
 • University of Portmount Higher Education Corporation (UK)
 • University of Warsaw (PL)
 • Uppsala University (SE)
 • Vienna University of Economics and Business (AT)

Case studies 

 • City of Rijeka (HR) – Stad
 • City of Salerno (IT) – Stad
 • Pakhuis de Zwijger Foundation (NL) – Kulturhus
 • Västra Götaland Region (VGR) – Region

Nationaliteter

 • Belgien (BE)
 • England (UK)
 • Italien (IT)
 • Kroatien (HR)
 • Nederländerna (NL)
 • Polen (PL)
 • Slovenien (SL)
 • Sverige (SE)
 • Tyskland (DE)
 • Österrike (AT)

Klicka här för att komma till CLIC:s europeiska webbplats. 


Save the date 22-23 sept

Se slutkonferensen för CLIC-projektet i efterhand

Välkommen att ta den av den inspelade slutkonferensen av CLIC-projektet, som ägde rum i september 2021. Där presenterades resultatet av tre års arbete med att stärka sambandet mellan återbruk av byggnader och cirkulär ekonomi.