European Diploma in Cultural Project Management

European Diploma in Culture Project Management är en ettårig kurs för kulturprojektledare från hela världen. Sedan 1989 har kursen utbildat 600 projektledare från 50 länder, och bidragit till internationellt utbyte inom kultursektorn. Kursen arrangeras av Marcel Hicter Association med stöd av Europarådet. Förvaltningen för kulturutveckling och Västra Götalandsregionen är samarbetspart tillsammans med en lång rad aktörer.

Kursen vänder sig till kulturprojektledare från både offentlig och privat sektor, med minst två års arbetslivserfarenhet. Upplägget gör det möjligt för deltagarna att arbeta med sitt ordinarie jobb under den ett år långa kursperioden. Varje kull får, bland annat, två nio dagar långa kursperioder, i två olika länder. Värdlandet för kursperioderna ambulerar.

Under 2022 arrangerade Västra Götalandsregionen en nio dagars kursperiod 12–21 maj där tio deltagare från bland annat Burkina Faso och Serbien samlas för att träffa namnkunniga föreläsare inom bland annat kulturpolitik och platsutveckling. Förvaltningen hade också en representant bland deltagarna, Marie Fors, som arbetar som utvecklare inom natur- och kulturturism.

Lärarna under kursperioden i Sverige var:
Franco Bianchini, Professor of Cultural Policy and Director of Culture, Place and Policy Institute, University of Hull, UK

Milena Dragićević Šešić, Director of the Institute of Theatre, Film, Radio & Television, Professor of Cultural Policy and Management, University of Arts, Belgrade, Serbia

Jean Pierre Deru, Director of the European Diploma, Association Marcel Hicter, Brussels 

Jonathan Goodacre, Senior Consultant, International, the Audience Agency, UK 

Förvaltningen har varit värd för liknande kursperioder tidigare: 1997, 2005 och 2017. 2022 fick deltagarna bland annat möta kulturarbetare, göra studiebesök och delta i kulturpolitisk debatt på fyra platser: Nääs, Borås, Göteborg och Rydal.

Läs mer om European Diploma in Cultural Project Management på Marcel Hicter Association:s hemsida...

Torbjörn Lindström

Enhetschef

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 43 52