Mixed Minds

Inom ramen för vår tvärkonstnärliga plattform Mixed Minds erbjuder vi fria utövare från alla konstformer exklusiva workshops, konstnärliga labb och regelbundna konstnärssnack.

Med Mixed Minds vill prövar vi nya metoder för konstartsövergripande arbete där vi vill uppmuntra en ökad flexibilitet och interaktivitet mellan olika uttryck. Vi vill puffa dig som kreatör ett steg vidare, bortom det du gör i dag och kanske utmana dina föreställningar om ditt eget arbete.

Tematiken för Mixed Minds 2020-2021 är "Seeing reality and still being able to dream" och tar sin utgångspunkt i Agnes Denes konstnärskap.

Bakgrund

Mixed Mindes startades initialt 2013 av dåvarande Kultur i Väst (nu Förvaltningen för kulturutveckling i Västra Göta­landsregionen) som ett projekt där kvinnor från olika konstformer fick testa kameran som konstnärligt verktyg. Konceptet har sedan utvecklats till ett konstnärligt labb där medverkande konstnärer arbetar utifrån en tematik. Ingen konstform är mer central än någon annan och Mixed Minds välkomnar nu sökande från alla kön.

2018 inleddes samarbetet mellan Art Inside Out/Kultur i Halland och dåvarande Kultur i Väst och den form som Mixed Minds nu genomförs i gjordes då i relation till Bergmanåret och nio kvinnliga utövare arbetade tillsammans i ett labb från april till november med en intensiv workshop under Bergmanveckan på Fårö. Resultatet blev att en rad nya samarbeten inleddes bland de deltagande konstnärerna, som exempel kan nämnas föreställningen Ingeborgs manifest som uruppfödes på Teater Trixter i Göteborg i mars 2020. Också 2019 års Mixed Minds med tema Odling som störning genererade samarbeten som fortsatt efter Mixed Minds aktiva fas.

Projektgrupp

Eyrun Thorhallsdottir, danskonsulent Förvaltningen för kulturutveckling Västra Götalandsregionen
Anna Åkerström, danskonsulent Förvaltningen för kulturutveckling Västra Götalandsregionen
Petra Johansson, konstnärlig ledare Art inside Out, Region Halland
Malin Augustsson, trädgårdsmästare/designer

Mixed Minds är ett samarbete mellan Förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götalandsregionen och Art Inside Out, Region Hallands Institution för konstnärliga residens. Med stöd från Kulturrådet.

Mixed Minds 2020–2021

Nio personer har antagits till labbet. Projektet står för deltagande i alla arrange­mang, processledning, teknik, resor, boende och mat. Deltagarna arvoderas för sin medverkan med 20  000 kronor exklusive moms på faktura.
Covid-19: Det är viktigt att alla deltagare i projektet känner sig trygga och vi följer utvecklingen och har beredskap för att agera efter nya direktiv från myndigheterna.

Tematik 2020-2021: Seeing reality and still being able to dream

"Seeing reality and still being able to dream" är ett citat hämtat ur Agnes Denes manifesto från 1969.

Mixed Minds 2020–2021 tar sin utgångspunkt i Agnes Denes konstnärskap. Agnes Denes är en pionjär inom den konceptuella konsten och konströrelsen ”environmental art”. Hennes konstprojekt tar upp frågor kring miljö, kultur och samhälle och i monumentala verk talar hon om hoten mot vår globala överlevnad.

Sitt mest omtalade verk ”Wheatfield - A Confrontation” skapade hon redan 1982, då hon planterade ett 8  100 kvadratmeter stort fält med vete på en ödetomt på nedre Manhattan. Skörden skeppades sedan till tjugoåtta olika städer under parollen “The International Art Show for the End of World Hunger”.

Agnes Denes har varit representerad på Venedigbiennalen och på Dokumenta i Kassel. I Sverige har hon bland annat deltagit på Göteborgs Internationella Konstbiennal (GIBCA). Agnes Denes föddes i Ungern 1931 och är delvis uppvuxen i Sverige. Under hennes tidiga tonår flyttade familjen till USA där hon fort­farande lever och verkar. 


Vem har kunnat söka?

Professionella konstnärer verksamma i Halland och Västra Götaland från alla konstformer, till exempel musik, bildkonst, film, dans, teater, arkitektur, performance, litteratur, cirkus, ljudkonst, arkitektur, design – eller något annat. Det viktigaste är att du är ny­fiken på att utforska samarbeten med konstnärer inom andra konstfält. En förutsättning för att söka är att du kan delta under alla träffar och de längre sammanhållna labben. Under labben är gruppen indelad i matlag för självhushåll.


Mixed Minds 2020–2021: Konstnärerna

Cecilia Milocco, Göteborg

Jag är skådespelare och koreograf, med rötter i musiken och dansen. Utbildad på Teaterhögskolan i Luleå och gått masterutbildningen i fördjupat skådespeleri på HSM i Göteborg där jag undersökte hur mina konstnärliga discipliner kan samspela. Jag har under åren arbetat på teaterscener runt om i Sverige, medverkat på film, i radio och arbetat som pedagog. 

www.ceciliamilocco.com

Jenny Larsson, Kungsbacka

Jag är koreograf, dansare, filmare och konstnärlig ledare för Wild Beast Collective. Wild Beast är ett konstnärskollektiv/produktionsbolag som består av visuella konstnärer, musiker och dansare, med målet att utforska samtida konst genom olika medier och skapa gränsöverskridande arbete tillsammans. Genom Wild Beast har jag koregraferat både sceniska och platsspecifika verk, skapat och producerat kort-och dokumentärfilm, en filmfestival, ett konstnärsresidens, och communitybaserade projekt.  

www.wildbeastcollective.com

Klara Ström, Göteborg

Mina verk tar ofta form i röstbaserade framträdanden i samspel med scenografi och kostym. Genom skulptur, rumslig installation och performance materialiseras text i relation till tematiska inriktningar. I ett pågående projekt utforskar jag skogen och dess mystik genom uppfostrande aspekter av sagor, mytologi och religiösa berättelser.

www.klarastrom.se

Kristian Berglund, Svenshögen

I mitt konstnärskap fokuserar jag på att så fritt som möjligt ge form till min upplevelse av världen. Som konstnär och människa är jag mest intresserad av skärningspunkten mellan kultur och natur, mellan civilisationens begränsningar och naturens obevekliga kraft. I arbetet blandas det konceptuella med det intuitiva, det lekfulla med det kontrollerade. 

www.kristianberglund.com

Malin Franzén, Göteborg

Jag intresserar sig för kunskapsprocesser, upplösning och förskjutning av mening, och hur nya tolkningslager såväl sammanfogar som avskiljer. I centrum för mina installationer och videoverk finns ofta det perifera och förbisedda: fragmentariska anteckningar, muterande växter, digitalt skräp.

www.malinfranzen.com

Maxine Chionh, Singapore/Göteborg

I mitt arbete reflekterar jag mycket över det att berätta: huruvida berättande är ett faktum, ett fenomen, en händelse. Som bild- och författarkonstnär har jag upptäckt att ord sammanfört med den skrivna bilden och det skrivna ljudet gör det möjligt att närma mig ett uttryck för något som inte låtit sig gestaltas genom enbart ord eller enbart bild. För att artikulera det bortomordsliga utforskar jag olika konstformers hantverk och redskap där språkmaterien både förvandlar och förvandlas genom ett möte med människokroppen, rörlig bild på scen/duk, det hörbara ljudet, med mera.

www.maxinechionh.com 

Mikael Ericsson, Harplinge

Jag arbetar med teckning, animation, skulptur, måleri, ljud- och videoinstallationer. Jag är även konstnärlig ledare för Harp Art Lab som producerar ljud- och klimatkonst i Harplinge väderkvarn. 

www.trumtrum.se

www.harpartlab.se

Ninia Sverdrup, Vallda

Jag är bildkonstnär och jobbade 14 år med videokonst i Berlin. Inspirerades av dans och rörelse i stadsrummet, särskilt från det japanska rumtidsbegreppet MA. Nu arbetar jag med material från min nya plats (på landet): ull från mina får och lera från mina marker. Här odlar jag min mat och är samhälleligt aktiv. Ledord: Inre och yttre hållbarhet.

www.niniasverdrup.com

Simon Fagéus, Göteborg

Som konstnär väljer jag att se det landskap människor konstruerar, de maskiner de bygger, som manifestationer av mänskligt hopp, idéer och rädslor. Genom filmer, fotografier, ljudinspelningar, texter och skulpturala installationer undersöker jag hur bilder är formade och hur de i sin tur formar människors uppfattningar om landskap, fysiska rum, geopolitik och teknik.

www.fageus.com

www.instagram.com/fageus


Program och datum

15 september –15 oktober 2020: Utlysningen var öppen (besked lämnades i slutet av oktober)
10 november 2020: Konstnärssnack på Folkteatern med Thomas Laurien/ Theo Ågren & Caroline Mårtensson
16–18 november 2020: Introduktion på Vitlycke CPA med föreläsning av Linda Fagerström
28 januari 2021: Besök hos konstnären Caroline Mårtensson i Steninge/Halland
15–17 mars 2021: Besök på Agnes Denes skogsplantering i Ylöjärvi Finland
Maj 2021 (v 20, 3-4 dagar): Besöka Kultivator på Öland
16–17 Juni 2021: Presentationer i Halland och i Göteborg