Synpunkter på vård och service

1177 mobil

Synpunkter

Logga in på 1177.se för att lämna synpunkter.

Vi vill gärna veta vad du som patient, tolkanvändare eller närstående tycker om den vård och service du får. Dina synpunkter eller klagomål är viktiga för oss och hjälper oss att förbättra vår verksamhet.

Lämna synpunkter med webbformulär

Patientnämnden

Patientnämnden ska opartiskt utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa patienter, samt bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet i hälso- och sjukvården.

Patientnämnden

Patientförsäkring

Om du drabbas av en skada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. För dig som vårdas inom offentligt finansierad vård finns Löf.

Löf - en patientförsäkring

IVO, Inspektionen för vård och omsorg

Om du upplever att någon har drabbats av, eller har riskerat att råka ut för en vårdskada kan du kontakta IVO (Inspektionen för vård och omsorg) och lämna uppgifter eller anmäla ett klagomål. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kontrollerar att brister och missförhållanden i vården rättas till. 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Överklaga avslag LSS

Vänd dig till Förvaltningsrätten om du vill överklaga ett avslag om insatser enligt LSS. 
Förvaltningsrätten i Göteborg