Medverkande organisationer

Följande organisationer är inbjudna till brukarråd för tolk:

  • Västra Götalands Dövas Länsförbund, VGDL  
  • Hörselskadades Riksförbund, HRF  
  • Föreningen Sveriges Dövblinda, FSDB Väst  
  • Döva Hörselskadade Barn, DHB Väst  

2 ordinarie representanter och en ersättare per intresseorganisation och distrikt ska delta.