Medverkande organisationer syncentraler

Regionala brukarrådet består av företrädare för syncentralerna och intresseorganisationer:

Verksamhetschef
Enhetschef Syncentral Göteborg
Enhetschef Syncentral Vänersborg och Skövde
Enhetschef Syncentral Borås
Verksamhetsutvecklare
Sekreterare  

Synskadades Riksförbund, SRF
Unga med synnedsättning, US
Föräldraföreningen för synskadade barn och ungdomar, FSBU
Förbundet Sveriges dövblinda, FSDB  

2 ordinarie representanter och en ersättare per intresseorganisation och distrikt ska delta.