Medverkande organisationer habilitering

Följande organisationer deltar i brukarråd för habilitering:

Attention
Autism Sverige
DHR
FUB
Funktionsrätt VGR
RBU
Unga rörelsehindrade