Vad gör en kurator på en syncentral?

Publicerad:

Hallå där, Mattias Erlandsson, hälso- och sjukvårdskurator på Syncentral Vänersborg. Kan du berätta vad du jobbar med? 

– Samtalen kan ofta handla om att förstå och hantera sina tankar och känslor. Jag möter många patienter som till följd av synnedsättningen undviker att göra saker man gjort tidigare. Ofta handlar det om sociala sammanhang. Samtalen kan till exempel handla om hur man kan prata med omgivningen om sina svårigheter vilket ofta gör stor skillnad. Jag hjälper också till i kontakt med myndigheter och ger information om exempelvis hemtjänst, färdtjänst och ledsagning.  

Hur är det att jobba inom Habilitering & Hälsa? 

– Något som är annorlunda jämfört med många andra verksamheter är att det handlar om att förhålla sig till en kronisk funktionsnedsättning. Det kan behövas kontinuerligt stöd genom livets olika faser. Inom Habilitering & Hälsa har kuratorernas yrkesroll de senaste åren tagit stora steg för ökad professionalisering. Till exempel har en stor del av förvaltningens kuratorer fått vidareutbildning inom Kognitiv beteendeterapi steg 1. En annan viktig aspekt är att vi tagit fram vårdprocesser som ska säkerställa lika vård för patientgruppen, och ett formaliserat metodstöd för behandlare.