Nationell patientenkät för patienter och tolkanvändare

Uppdaterad:
Publicerad:
Rätten att bli hörd ger kraft att förändra

Bra vård och service skapas tillsammans  

Under september och oktober genomförs Nationell Patientenkät för att utvärdera patienters upplevelser av vården. Samtidigt genomförs en enkät om att använda teckenspråkstolk, taltjänst och andra tolktjänster i Sverige.

Deltagarna utses slumpmässigt – kanske är du en av dem? I så fall får du ett brev hem i slutet av oktober, med en inbjudan att delta. Det är en chans för dig som patient eller tolkanvändare att påverka och ge återkoppling direkt till hälso- och sjukvården. Vi hoppas att du tar dig tid att göra det. För när fler engagerar sig skapas förutsättningar att förbättra vården för alla. Du svarar enkelt på webben, där enkäten också finns översatt till flera språk. Dina svar är anonyma.

Mer information finns på patientenkat.se