Avgift för laddare till hörapparat

Uppdaterad:
Publicerad:

Regionfullmäktige har den 10 oktober beslutat om en avgift på 500 kronor per laddare för hörapparater med integrerade batterier.

Avgiften ska tas ut från 15 oktober 2022 för vuxna. För barn och ungdomar upp till 18 år är det fortsatt avgiftsfritt. 

Succesiv övergång till laddbara batterier 

Personer som använder hörapparat eller andra förskrivna hjälpmedel får stå för kostnaden för förbrukningsvaror som batterier och filter. Kostnaden för batterier uppskattas till mellan 500 och 1000 kronor per år. Det finns ungefär 100 000 förskrivna hörapparater med engångsbatterier inom Västra Götalandsregionen. Dessa byts ut succesivt vid behov. Får man en hörapparat med laddbara batterier förskriven från 15 oktober 2022 får man betala engångskostnad på 500 kronor för en laddare. Laddaren kan ladda två hörapparater samtidigt. 

Frågor och svar 

Hur har avgiften för laddare till hörapparater beslutats? 

Det är ett politiskt beslut som regionfullmäktige har beslutat. Avgiften avser laddare till hörapparater med laddbart batteri. Oavsett om man har en eller två hörapparater behövs bara en laddare. Avgiften faktureras vuxna över 18 år som får en uppladdningsbar hörapparat förskriven. 

Ytterligare frågor kring det politiska beslutet hänvisas till Regionfullmäktige. 

Blir det dyrare för hörapparatanvändare med uppladdningsbar hörapparat? 

Nej. En hörapparat med uppladdningsbara batterier har en livslängd på tre år och avgiften för laddaren tas ut en gång. Kostnaden för engångsbatterier för hörapparat uppskattas till 500 till 1000 kronor per år. 

Vad händer om min laddare slutar fungera? 

En ny laddare kommer att förskrivas utan kostnad. 

Hur laddas hörapparatens batterier? 

Batterierna är integrerade i hörapparaten. När hörapparaten inte används - till exempel på natten - läggs den i ett etui, laddaren. Laddaren är anpassat för att kunna användas på natten. 

Behöver jag byta ut min hörapparat med engångsbatterier nu? 

Nej, behåll den enligt överenskommelse tills det är dags att prova ut en ny.