Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

KomLoss slutkonferens

Den 26 januari bjöd vi in till slutkonferens i projektet KomLoss - kommunikationsstödd läs- och skrivinlärning i särskolan. På den här sidan kan du se filmerna från konferensen.

Projektet har vänt sig till elever i särskolan som inte kan läsa och som har svårigheter att kommunicera med sin omgivning. Projektet har studerat elevernas  läs- och kommunikationsutveckling efter att de undervisats med stöd av två anpassade digitala appar, Accessible Literacy Learning (ALL) och Animega-interaktiv språklek (Animega-is). 

Du är nu välkommen att ta del av vårt arbetssätt och våra resultat genom denna filmade konferens. I fliken Filmade föreläsningar nedan ser du alla programpunkter från konferensen. 

Projekt KomLoss står för kommunikationsstödd läs- och skrivinlärning i särskolan. Projektet, som vi menar är unikt i sitt slag i Sverige, har vänt sig till elever i särskolan som inte kan läsa och dessutom har svårigheter att kommunicera med sin omgivning. Mycket ofta är eleverna dessutom i behov av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) – oftast tecken, bilder och hjälpmedel med tal. För flertalet av dessa elever är det en stor utmaning att lära sig läsa. Nya digitala hjälpmedel har gett lärarna nya möjligheter, men kunskapen om vilken effekt dessa nya hjälpmedel kan ha på elevernas läsutveckling är mycket begränsad. Inte sällan har dessa elever exkluderats i läsforskningen.

KomLoss har studerat elevernas  läs- och kommunikationsutveckling efter att de undervisats med stöd av två anpassade digitala appar, Accessible Literacy Learning (ALL) och Animega-interaktiv språklek (Animega-is). Mitt under pågående Covid lyckades vi tillsammans med engagerade lärare, pedagoger och föräldrar rekrytera 137 elever till projektet. Vi känner faktiskt inte till någon annan internationell lässtudie där så många barn från särskolan medverkat. KomLoss har finansierats av Vetenskapsrådet och Marcus och Amalia Wallenbergs stiftelse.

KomLoss: Studiens bakgrund, teoretisk motivering, design.      
Beskrivning och demonstration av Accessible Literacy Learning (ALL).                
Beskrivning och demonstration av Animega-interaktiv språklek (Animega-is). 
Kartläggningen – hur gjorde vi?  
Hur gick det? Elevernas utveckling – läsning och tal
Hur gick det? Lärarstudie          
Elever och lärares åsikter     
Paneldebatt      
 

Gunilla Thunberg

Projektledare. Universitetssjukhusöverlogoped, Dart kommunikationsstöd Sahlgrenska Universitetssjukhuset, docent i logopedi vid Göteborgs Universitet

 

Mikael Heimann

Projektledare. Leg psykolog, leg psykoterapeut samt professor emeritus i utvecklingspsykologi vid Linköpings universitet

 

Mats Lundälv

Teknisk och pedagogisk konsult
IKT-pedagog, MeloTon HB, f.d. Dart kommunikationsstöd, Sahlgrenska universitetssjukhuset, samt f.d. rådgivare vid SPSM, Göteborg

 

Jenny Samuelsson

Doktorand och leg logoped, Dart kommunikationsstöd, Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs Universitet

 

Lisa Palmqvist

Kognitionsvetare och post-dok, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet samt universitetslektor vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs Universitet

 

Emil Holmer

Leg psykolog, universitetslektor samt chef för avdelningen för funktionsnedsättning och samhälle, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet

 

Monica Reichenberg

Professor emerita i allmän didaktik, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs Universitet

Gäster

Ulrika Wolff: Specialpedagog och professor, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs Universitet

Marie Israelsson: Lärare, Undervisningsråd vid Skolverket

Sofia Trapp: Specialpedagog, rådgivare vid SPSM, Linköping

Alexandra Jonasson: Lärare i KomLoss, Rydsbergsskolan, Lerum

Sara Eriksson: Förälder till elev som deltagit i KomLoss

Senast uppdaterad: 2023-12-21 11:18