Ordlista - teknik och filformat

För att underlätta övergången till det nya e-handelssystemet är det en del tekniska begrepp och termer du som leverantör behöver känna till. Här har vi samlat några av de viktigaste, och även listat filformat som stöds.

Vismas användarmanual för leverantörsportalen

Fakturor

Katalog

Leveransavisering

Order

Ordererkännande/Orderbekräftelse

Peppol

Punch-out

Samtrafikavtal VAN-tjänster

Singel Face To Industry – SFTI

UNSPSC

URL-länk

Fakturor

Visma Proceedo stödjer följande fakturaformat:

 • PEPPOL BIS BILLING 3.0
 • PEPPOL BIS 5A
 • Svefaktura 1.0
 • EDIFACT D96 INVOIC (ESAP 6)
 • SFTI Fulltextfaktura
 • cXML
 • FINVOICE
 • e2b XML
 • OIO XML
 • OIO UBL
 • EHF

Fakturor kan även skapas manuellt av leverantören i Visma Proceedo Leverantörsportal.

Katalog

En elektronisk katalog som innehåller köparens avtalade sortiment.

Visma Proceedo stödjer följande format:

 • PEPPOL BIS Catalogue without response 3
 • Svekatalog 2.0 (PEPPOL)
 • EDIFACT D96 PRICAT
 • PRO FF V6
 • PRO XML V6
 • EHF

Leveransavisering

Visma Proceedo stödjer integrerad leveransavisering baserad på:

 • PEPPOL BIS Despatch Advise 3
 • PEPPOL BIS 30A DespatchAdvice 1.0 (Sveleveransavisering BIS 30A 1.0)
 • EDIFACT D96 DESAVD
 • EHF

Order

Order sänds via e-post eller integrerat till leverantörens orderhanteringssystem.

Visma Proceedo stödjer följande format:

 • PEPPOL BIS Ordering 3
 • PEPPOL BIS 28A ORDERING (Sveorder BIS 28A)
 • EDIFACT D96 ORDERS (ESAP6)
 • cXML
 • xCBL
 • EHF

Ordererkännande/Orderbekräftelse

Visma Proceedo stödjer integrerad ordererkännande/orderbekräftelse baserad på

 • PEPPOL BIS Ordering 3
 • PEPPOL BIS 28A ORDERING (Sveorder BIS 28A 1.0 med ordersvar)
 • EDIFACT D96 ORDRSP (ESAP6)
 • xCBL
 • EHF

Peppol

Pan-European Public Procurement On-Line är ett projekt initerat av EU-kommisionen för att möjliggöra elektronisk handel och upphandling inom Europa.

Mer information finns på Ekonomistyrningsverkets webbplats: 

Ekonomistyrningsverket - PEPPOL erbjuder en helhetslösning för e-inköp

Visma är en accesspunkt i Peppol-nätverket.

Punch-out

Man kan ha en integration från Proceedo inköp till leverantörens webbutik, så kallad Punch-out.

Visma Proceedo stödjer följande format:

 • PEPPOL BIS 18A Punch-out 1.0 (kommer senare)
 • OCI 4.0
 • OCI 3.0
 • Visma Proceedo cXML

Västra Götalandsregionen avgör om punch-out är en möjlig lösning för varje leverantör.

Samtrafikavtal VAN-tjänster

Visma har samtrafikavtal med flera operatörer så oavsett vilken operatör ni som leverantör har kan vi ta emot e-fakturor till Proceedo via en redan uppsatt kommunikation.

Följande operatörer har vi samtrafikavtal med:

 • Inexchange
 • Pagero
 • Crediflow
 • Lexmark Expert systems(Fakturaportalen)
 • Visma SPCS
 • Swedbank
 • TietoEnator
 • Basware
 • Evry
 • BGC (SEB, Handelsbanken och Danske Bank)

Singel Face To Industry – SFTI

Rekommendationer av öppna standarder för elektronisk affärskommunikation framtagna av Sveriges Kommuner och Landsting, Verva (Verket för förvaltningsutveckling) och ESV (Ekonomistyrningsverket).

Mer information om SFTI finns på www.sfti.se

Visma stödjer SFTI:s riktlinjer och rekommendationer gällande format och standarder för e-handel såsom Svehandel och ESAP6.

UNSPSC

UNSPSC är en internationellt erkänd klassificering utav produkter. Det är en global, branschöverskridande, öppen och licensfri standard. Samma koder används i alla länder. Klassificeringen kan utnyttjas i hela handelskedjan, från produktkataloger och elektroniska handelsplatser, till faktura och uppföljning. De flesta av de större inköpssystemen och portalerna har valt UNSPSC som klassificeringssystem. Använd version ECCMA 1408.01 (UNSPSC 14.0801). Visma Proceedo har möjlighet att översätta äldre versioner. Mer information om UNSPSC finns på www.unspsc.org.

URL-länk

Här beskrivs hur du får fram rätt länkar i webbläsaren Internet Explorer. I andra webbläsare kan det vara ett annat tillvägagångssätt. 

Bildlänkar

Leta fram bilden på er hemsida, högerklicka på bilden och välj egenskaper.

När fönstret för egenskaper kommer fram kopierar du länken som finns efter "adress: (URL)"

Tänk på att få med hela länken med ändelsen, i detta fall (.jpg).

Dokumentlänkar

Leta fram länken till dokumentet på er hemsida, högerklicka på länken och välj egenskaper. När fönstret för egenskaper kommer fram kopierar du länken som finns under "adress: (URL)". Tänk på att även på med ändelsen (nedanstående fall PDF).

Så här kan länken se ut:

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/31070/Ink%C3%B6pspolicy%20.pdf?a=false&guest=true