Fylla i en katalog

V6 är Visma Proceedos standardiserade Excelmall med fördefinierade fält, och ett av tre katalogformat som används. Den läses in manuellt av leverantören i Marknadsplatsen via Visma Proceedo Leverantörsportal.

Som hjälp för ifyllnad finns också ett dokument med ifyllnadsanvisning och exempel för ifyllnad av pris och förpackning.

MALL för katalog V6 inkl. ifyllnadsanvisning

Anvisningen är färgkodad på följande sätt, och det är viktigt att du fyller i den information som efterfrågas av Västra Götalandsregionen. 

Typ av fält Förklaring Färgkodning
Obligatoriskt fält Ska fyllas i för katalog till Västra Götalandsregionen Röd
Valfritt Ska fyllas i om det är relevant Grön

Fler specifikationer finns i ifyllnadsanvisningen för V6

Produktbilder

Västra Götalandsregionen vill ha produktbilder på alla beställningsbara produkter i Marknadsplatsen. Detta för att underlätta för beställare att hitta rätt produkt. Bilder läser du in i kataloger som bildlänkar (url), vilka måste börja med https:// och ska peka direkt mot bilden.
Tänk på att undvika mellanslag i bildlänk.

Pris och förpackningsegenskaper

Det är viktigt att du fyller pris- och produktinformation utifrån prissättningen i avtalet, styckpris eller förpackningspris. Vid förpackningspris ska du också fylla i egenskaper som anger vilket antal förpackningen innehåller.