Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Inköp och upphandling i Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen gör årligen inköp av varor och tjänster för betydande belopp. Hanteringen av dessa inköp har stor betydelse för verksamheten i form av kvalitet på produkter och tjänster men även för kostnader och effektivitet. Dessutom har våra inköp en stor påverkar på marknaden och omvärlden.

Västra Götalandsregionen har tre inköpsfunktioner:

  • Västtrafik upphandlar trafik- och trafikrelaterade tjänster
  • Västfastigheter upphandlar fastighetsförvaltning och byggnationer
  • Koncerninköp hanterar alla andra upphandlingar

Respektive verksamhet avropar från upphandlade avtal. 

Inköpspolicy

Västra Götalandsregionens inköpspolicy reglerar vem som upphandlar och vem som ska ha vilken typ av kontakt med leverantörer. Samtliga upphandlingar ska tecknas av någon av de tre inköpsfunktionerna, övriga verksamheter avropar sedan från upphandlade avtal.

Till inköpspolicyn finns riktlinjer som förtydligar och ger vägledning
kring hur anställda och förtroendevalda inom Västra Götalandsregionen
ska agera i inköpsfrågor.

Inköpspolicyn med riktlinjer omfattar alla förvaltnignar och majoritetsägda bolag inom Västra Götalandsregionen.

Inköpspolicy

Riktlinje för inköp

Materialkonsulenter kortar avståndet till verksamheten

För att tillföra inköpsprocessen mer sakkunskap och expertis kring produkter, har Västra Götalandsregionen anställda materialkonsulenter.

Materialkonsulenterna har olika specialistområden, är legitimerade sjuksköterskor i botten och har kontinuerlig kontakt med sjukvården. De är regelbundet ute i verksamheterna för att identifiera lång- och kortsiktiga behov. De har också ett nära samarbete med materialkonsulenter i andra organisationer.

Våra materialkonsulenter är därför en viktig länk för våra leverantörer i kring produktutveckling, då materialkonsulten inte bara har hög kompetens, utan även god kännedom kring hur produkterna används i våra verksamheter.

Senast uppdaterad: 2017-01-24 08:38