Utbildning till KAF

Flödet från beställning till order och faktura
En utbildning för hela flödet för dig som jobbar med Kommunala akutförråd (KAF)

Utbildningen startar här