För dig som leverantör

På den här sidan hittar du allt du behöver veta om e-handel i Marknadsplatsen.

Informationen finns samlad i informationsbilagorna. Där står det hur elektronisk handel ska tillämpas för dig som är leverantör till Västra Götalandsregionen. Du hittar även informationen i vänstermenyn.

Informationsbilaga e-Handel allmän

Informationsbilaga e-Handel teknisk specifikation

Kataloghantering

För att dina avtalade produkter ska bli beställningsbara i Marknadsplatsen behöver du som leverantör läsa in dem i kataloger. Här hittar du all information om hur du gör.

Har några av dina kontaktuppgifter förändrats? 

Klicka på länken för formuläret och skicka in till vårt adressregister. 

Formulär för kontaktuppgifter

Dokument

IFYLLNADSHJÄLP

Leverans och Fakturaadresser VGR
2024-05 Leverans och Fakturaadresser VGR (GLN adresser)

Denna lista kommer att uppdateras 1 ggr/månad.
Tips! Sortera på förvaltning i kolumn I för bästa resultat.

Leverantörsportalen

Logga in i leverantörsportalen

Användarmanualer

Vismas användarmanual för leverantörsportalen.pdf

Visma's Userguide, english.pdf

Förtydligande

I leverantörsportalen ska importtyp Full användas vid ändring, komplettering eller borttag av artiklar som inte finns i
den redan inskickade katalogen.