Startsida för Inköp och e-handel

två kollegor har arbetsmöte
Fotograf: Valentin

 

Målet är att Västra Götalandsregionens inköp ska vara totalkostnadseffektiva, rättssäkra och ta tillvara konkurrensen på marknaden. Inköpen ska främja innovativa lösningar och säkerställa ekologiska och sociala hänsyn. Målsättningen överensstämmer med den nationella upphandlingsstrategins mål.

 

Varor och tjänster köps in för cirka 25 miljarder kronor årligen. 

Kataloghantering

Här kan du läsa om hur kataloghantering fungerar i VGR, och vad som menas med katalog.