Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Handelsträdgård

handelsträdgård

Vill du ha ett varierande serviceyrke med försäljning i trädgårdsbutik, ett Garden center? Handelsträdgård är en allsidig utbildning som ger dig en god grund med både trädgårds- och floristkunskap.

Utbildningsformen passar dig som vill:
-  studera på halvfart, 50% studietakt. Du är igång 20h per vecka med               distansstudier, APL eller platsträffar på skolan.
-  vill arbeta i ett grönt serviceyrke med försäljning där kunden är i fokus.
-  har god social kompetens och arbetar väl i grupp som självständigt.
-  har grundläggande IT kunskap. Du arbetar till stor del online över dator         där all kontakt med lärare sker i skrift och i digitala möten.
    I lärplattformen finns studiematerial att tillgå och alla uppgifter under   
    utbildningen sker där.

Utbildningens innehåll:
Utbildningen ges som semidistansutbildning i 50% studietakt med 9-10 platsbundna veckoträffar fördelat under utbildningstiden. Utbildningen omfattar 500 poäng vilket innebär 50 veckor. 30 dagar av utbildningen består av arbetsplatsförlagt lärande (APL, praktik).

Handelsträdgård är en sammansatt utbildning för dig som till exempel vill arbeta vid sidan av studierna. Utbildningen ger dig förutsättningar att ge trädgårdens kunder service i butik och att hjälpa dem med snittblommor.
Utifrån säsongens skiftningar lär du dig möta kunder och hjälpa dem med växtförslag till trädgården, råd om odling och beskäring. Du lär dig binda buketter av odlade snittblommor, plantera och skapa blomstergrupper samt dekorationer av fräscha snittblommor. Binderier för olika tillfällen som begravningsbinderier och säsongsbetonade arbeten.

Du lär dig ett bas sortiment av växter där du också får träna dig i identifiering, skötsel och förökning av trädgårdsväxter samt sätta samman olika växtförslag till plantering. Du är med och odlar och driver upp säsongsblommor och snittblommor för skörd till floristarbeten. Där lär du dig även jordbearbetning, jordblandningar, bevattning och gödsling. 
Under kursen beskärning och trädvård lär du dig grunderna inom beskärningar av fruktträd, häckar och buskar.

Platsbundna träffar:
På de platsbundna träffarna, som sker vid 9-10 tillfällen, arbetar vi med olika praktiska moment varvat med genomgångar och föreläsningar. Du lär dig då både i klassrum och i fält under alla årstider. Där kan momenten vara till exempel förkultivering, sådd av sommarblommor, blommor till snitt, skötsel av rabatter och planteringar med växter och jordbearbetning.  
Fältstudier med beröring av växtskydd, trädgårdars olika lägen med växtval utifrån jord, sol, vind, vatten och härdighet. 
Säsongsvarierande buketter, dekorationer, kransar och andra typer av binderier av naturmaterial samt odlade snittblommor där vi arbetar med klassiska tekniker och stilar.

I utbildningen följer vi årstiderna och arbetar med olika moment specifika för säsongen under platsträffarna, oavsett om det rör sig om trädgårdsarbete eller blomsterbinderi där snittblommorna varierar efter årstiderna med sitt utbud.
Närvaro under platsträffar är av stor vikt då bedömningsmoment förkommer liksom träningsmoment.

Studiesätt på distans:
Som studerande kommer du under hela utbildningen att arbeta i vår digitala utbildningsplattform It´s Learning och i Microsoft 365 för alla inlämningar och redovisningar i respektive kurs.
Du behöver ha tillgång till en dator (ej surfplatta) och internetuppkoppling, telefon/kamera för fotodokumentation för att delta.
Vi ses i digitala möten för genomgångar, workshops, avstämningar och för trepartssamtal under APL. En fristående eller inbyggd webkamera och headset är då av behov.
På distans jobbar vi löpande med kursuppgifter mellan träffarna och under/på din APL. Inlämningsuppgifter består av undersökande fältuppgifter, teoretiska frågor, att självständigt reflektera och analysera teori och praktik och dra slutsatser.

Muntliga redovisningar förekommer samt arbete i diskussionsforum. 
Likaså arbetar vi löpande med vetenskapligar namn (latin) och identifiering gällande trädgårdsväxter, snittblommor och krukväxter under utbildningen.

Under din utbildning är det viktigt att du tar ansvar för dina studier. Följer studieplaneringen och får in en god studieteknik då teori hela tiden varvas med praktisk kunskap. Vi arbetar i Microsoft 365 för alla inlämningar och redovisningar, Word, Powerpoint och PDF format och våra digitala möten sker i Teams.

APL:
Utbildningen består av minst 15% APL, arbetsplatsförlagt lärande. Den är fördelad på två perioder om 15 dagar vardera bestående av en trädgårdsfokuserad och en florist fokuserad APL. Under APL:en är utgångsläget att följa arbetsplatsens arbetstider där du i grunden är på din APL 8h/dag exkl. raster. Under din APL har du hela tiden kontakt med skolan och arbetar digitalt på lärplattformen.
APL:en är en viktig del av utbildningen där kursmål läggs på en arbetsplats för mängdträning av framför allt praktiska moment. APL:en gör du på en arbetsplats inom relevant ämnesområde på en handelsträdgård, ett Garden center med florist- och trädgårdsverksamhet som stärker dina kunskaper i din utbildning.
Din APL är ett tillfälle att knyta kontakter för framtida arbete och görs i nära anslutning till kunder där du får arbeta i såväl kundmiljöer med försäljning som bakom kulisserna i allt bakomliggande arbete.
En APL plats ordnas i samråd med skolan på en ort nära dig.

Arbete efter utbildningen:
När du är klar med din utbildning kan du arbeta som försäljare i en handelsträdgård, ett Garden center.

Yrket:
Arbetet innebär mycket kundkontakter och det är viktigt att ge bra service. Arbetstiderna är oregelbundna, butikerna är öppna helger och kvällar och arbetsbelastningen kan vara hög under olika säsonger och storhelger.

I arbetet ingår alla uppgifter som förekommer i en butik, ta emot, packa upp och prismärka växter och varor. Man arbetar med att exponera varor i butik, ge service och stå i kassa samt även administrativt med inköp.
Skötsel av trädgårdsväxter, snittblommor och krukväxter samt binderier och plantering. Inom- och utomhusjobb med stor bredd på arbetsmomenten,
allt från tunga lyft till att rensa ogräs i krukor och gångar, kassajobb och binda buketter.

Att jobba som florist är ett kreativt jobb som kräver känsla för färg och form och möta upp kundens önskemål. 
I en Handelsträdgård som butiksförsäljare möter du hela tiden kunder och arbetar såväl med trädgårdsväxter som snittblommor och krukväxter,
med interiörer och trädgårdstillbehör stora som små.

Antagning:
Antagning sker till Vuxenutbildningscentrum Uddetorp. Du som studerande kan välja att ha din APL i närområdet till din hemort och undervisning sker på vår anläggning Uddetorp i Skara. Det kan även förekomma studiebesök på odlingar, trädgårdsanläggningar, parker och handelsträdgårdar i närområdet.

Liknande utbildning:
För dig som vill ha mer fördjupande kunskap har vi kursen Handelsträdgård lärling med 100% studietakt som omfattar 800 poäng där du till största delen är på en eller flera arbetsplatser och tränas in i yrket på ett mer omfattande praktiskt sätt direkt i anslutning till kunder på en handelsträdgård, Garden center, Blomsterbutik. Här får du mer kunskap inom växter och en större /bredare floristkunskap.

Film - vi berättar mer om våra utbildningar inom trädgård och odling

Studieform

Semidistans med platsbundna träffar

Studietakt

50%

Kurser - 500 poäng (50 veckor)

Arbetsplatsförlagt lärande (APL - praktik)

Utbildningen består av cirka 30 heldagar APL

Förkunskap

Du ska ha minst grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk samt matematik.

Kostnad

Du bekostar din kurslitteratur och ev. arbetskläder. Resor, mat och boende i samband med utbildningen och APL bekostar du också själv.

CSN

Utbildningen är studiemedelberättigad. För frågor gällande detta kontakta Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Notera

Ansökan kan endast ske under ansökningsperioden, ingen efteranmälan är möjlig. 

Utbildningen finansieras av din hemkommun.

När ansökan är gjord måste du skriva ut den. Hela ansökan inklusive medföljande yttrandeblankett måste du lämna till vuxenutbildningen i din hemkommun. Din hemkommun (komvux) ska på ovan nämnda yttrandeblankett bevilja/avslå finansieringen av din sökta utbildning.

Läs mer på Alvis

Studieperiod

2024-03-25 – 2025-03-07

Ansökningsperiod

2024-01-01 – 2024-01-31

Ida Skog

Yrkeslärare med utbildningsansvar
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Vid frågor om antagningen

Naturbruksförvaltningens växel
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2023-02-01 15:56