Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Trädgårdsanläggare

Stenläggning pågår med skiffer, reskap och många personer arbetar

Vill du jobba med att skapa funktionella och estetiska utemiljöer? I Trädgårdsanläggare får du en mångsidig utbildningen där du får lära dig att designa och anlägga både stenytor och planteringar.

Utbildningen Trädgårdsanläggare ger kunskaper om material, tekniker, arbetsmetoder med ett ergonomiskt och säkert arbetssätt. Du ges goda grunder i stensättning, planering och beräkning av materialåtgång som gör dig eftertraktad i trädgårdsbranschen. Med förståelse för sambanden mellan växtval, klimat, markförhållanden, dränering, jord, material och anläggningsteknik skapar du hållbara gröna utemiljöer. Du får lära dig vilka lagar och andra bestämmelser som du skall ha kunskap om. Med goda kunskaper inom trädgårdsanläggning kan du fylla ett stort behov inom trädgårdsbranschen. 

Utbildningen ges som semidistansutbildning i 50% studietakt med tolv platsbundna träffar om vardera två till tre sammanhängande heldagar fördelat under utbildningstiden. Utbildningen omfattar 300 poäng vilket innebär 30 veckor och 15% av utbildningen består av arbetsplatsförlagt lärande (APL, praktik).

På träffarna fokuserar vi på praktisk färdighet. Vi stenlägger både bestående anläggningar samt i vår markbyggnadshall där vi kan jobba under tak och nöta precision. Vi gör studiebesök och praktiskt arbete hos aktuella aktörer inom branschen.

Som studerande kommer du under hela utbildningen att arbeta i vår digitala utbildningsplattform It´s Learning. Du behöver ha tillgång till en dator (ej surfplatta) och internetuppkoppling för att delta. Vi ses i digitala möten och jobbar löpande med hemuppgifter mellan träffarna.

Utbildningen består av minst 15% APL, arbetsplatsförlagt lärande. APL:en är en viktig del av utbildningen där kursmål läggs på en arbetsplats för mängdträning av framför allt praktiska moment. Den gör du på en arbetsplats inom relevant ämnesområde som stärker dina kunskaper inom anläggningsmoment hos tex. trädgårdsanläggningsföretag. Se din APL som ett tillfälle att knyta kontakter för framtida arbete.

Efter utbildningen kan du exempelvis arbeta som trädgårdsanläggare på kommuner, bostadsbolag och företag inom trädgårdsanläggarbranschen eller varför inte starta ditt eget anläggningsföretag.

Antagning sker till Vuxenutbildningscentrum Uddetorp. Du som studerande kommer att ha din undervisning på vår anläggning Angereds Gård i Göteborg. 

Läs mer om Angereds gård

Film - vi berättar mer om våra utbildningar inom trädgård och odling

Studieform

Semidistans med platsbundna träffar

Studietakt

50%

Kurser - 300 poäng (30 veckor)

Arbetsplatsförlagt lärande (APL - praktik)

Utbildningen består av 12 heldagar APL.

Förkunskap

Du ska ha minst grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk samt matematik.

Kostnad

Utbildningen finansieras av din hemkommun. Du bekostar din kurslitteratur och arbetskläder. Resor, mat och boende i samband med utbildningen och APL bekostar du också själv.

CSN

Utbildningen är studiemedelberättigad. För frågor gällande detta kontakta Centrala studiestödsnämnden (CSN), www.csn.se

Notera

Ansökan kan endast ske under ansökningsperioden, ingen efteranmälan är möjlig. 

Utbildningen finansieras av din hemkommun.

När ansökan är gjord måste du skriva ut den. Hela ansökan inklusive medföljande yttrandeblankett måste du lämna till vuxenutbildningen i din hemkommun. Din hemkommun (komvux) ska på ovan nämnda yttrandeblankett bevilja/avslå finansieringen av din sökta utbildning.

Studieperiod

2023-08-28 - 2024-03-22, inga lov

Ansökningsperiod

2023-04-15 - 2023-05-15

Framtida beslutade utbildningsstarter går att se i Alvis under respektive utbildning. Utbildningen ges även som uppdragsutbildning.

Tony Johansson

Yrkeslärare med utbildningsansvar
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Vid frågor om antagningen

Naturbruksförvaltningens växel
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2023-04-24 16:56