Hästskötare

Elev med ridhjälm står framför vit häst i ridhus

Studieperiod

VT2025 – VT2026

Studietakt och studieform

Halvfart, semidistans med platsträffar på Axevalla Hästcentrum

Vill du utveckla din hästkunskap och jobba i hästnäringen? Är du också nyfiken på människors lärande och hur man kan arbeta för att pedagogiskt leda i olika situationer? Då är utbildningen Hästskötare något som kommer att passa dig.

Om utbildningen

Under utbildningen lär du dig grundläggande kunskaper om hästen, som vad den behöver för att må bra samt hur dess närmiljö ska skötas. Du får planera och genomföra arbetsuppgifter som att sköta och hantera hästar på ett ansvarsfullt, ergonomiskt och säkert sätt.

Du lär dig om avel, näringsbehov, grundläggande djursjukvård samt olika förekommande arbetsuppgifter som exempelvis att slå på en tappsko. Inom skötseln arbetar vi med att manövrera och köra relevanta fordon på ett säkert, ansvarsfullt och miljöanpassat sätt.

Du ges även grundläggande pedagogiska kunskaper i hur man planerar, kommunicerar och arbetar för att stimulera människors lärande med ett pedagogiskt ledarskap. 

Vad kan jag jobba som?

När du är klar med din utbildning kan du exempelvis söka arbete som hästskötare inom många olika typer av verksamheter så som tävlingsstall, ridskola, stuteri etc.  

Utbildningens upplägg

Utbildningen omfattar 600 poäng och ges som semidistansutbildning i 50% studietakt med 8-9 platsbundna träffar om vardera 2-3 sammanhängande heldagar fördelat under utbildningstiden. 

På våra träffar utgår vi från vår skolanläggning Axevalla Hästcentrum, där du får vara en del i arbetet på vår gård och hästanläggning. Vi arbetar med olika hästar och med att känna igen och ha kunskap om utrustning inom olika områden och grenar. Vi blandar teori och praktik på ett stimulerande sätt. Undervisning kan även komma ske på andra platser inom hästnäringen. 

Som studerande kommer du under hela utbildningen att arbeta i vår digitala utbildningsplattform It´s Learning. Du behöver ha tillgång till en dator (ej surfplatta) och internetuppkoppling för att delta. Vi ses i digitala möten och jobbar löpande med hemuppgifter mellan träffarna.  

APL – arbetsplatsförlagt lärande

Utbildningen består av minst 15% arbetsplatsförlagt lärande, vilket motsvarar 24 heldagar. APL:en är en viktig del av utbildningen där kursmål läggs på en arbetsplats för mängdträning av framför allt praktiska moment. Den gör du på en arbetsplats inom relevant ämnesområde som stärker dina kunskaper i din utbildning som exempelvis ett tävlingsstall, en ridskola eller liknande. Se din APL som ett tillfälle att knyta kontakter för framtida arbete.  


Utbildningsinnehåll

Kurser – 600 poäng (60 veckor) 


Behörighet

Du ska ha minst grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk samt matematik.


Att studera hos oss

Här hittar du information om ansökan och antagning och allt annat praktiskt som rör dina studier.

Lena Rydefjord

Yrkeslärare med utbildningsansvar

Telefonnummer

Vid frågor om antagningen

Naturbruksförvaltningens växel

Telefonnummer