Hundskötare

Studieperiod

4 november 2024 – 19 oktober 2025

Studietakt och studieform

Halvfart och semidistans med platsträffar på Naturbruksskolan Sötåsen

Vill du jobba inom hundbranschen med fördjupad kunskap och utveckling inom både hundämnet och i kundbemötande och service? Utbildningen Hundskötare har fokus på hundkunskap, träning av hund samt servicekunskap.

Om utbildningen

Under utbildningen kommer du att få kunskap om lagar och regler relevanta för hundverksamhet. Du lär dig skötsel av anläggningar, hygien och smittspridning, hundhantering och förståelse för hundars beteenden och livsmiljö. I utbildningen ingår grundläggande skötsel och träning av hundar. Du kommer få verktyg för att kunna analysera olika hundindivider och få en fördjupad förståelse för hundars inlärning. Vi går igenom produktkunskap och du lär dig om foder och näringsämnen. Utbildningen ger dig också kunskap om kundbemötande, konsumentlagar, säljetik samt olika betalningssätt och betalningsformer.  

Vad kan jag jobba som?

Beroende på förkunskaper har du efter avslutad utbildning goda förutsättningar för anställning eller är på god väg till att starta eller driva ett företag i branschen. 

Utbildningens upplägg

Utbildningen ges som semidistansutbildning i 50% studietakt med åtta platsbundna träffar om vardera två-tre sammanhängande heldagar fördelat under utbildningstiden. Utbildningen omfattar 500 poäng vilket innebär 50 veckor och 15% av utbildningen består av arbetsplatsförlagt lärande (APL, praktik).  

Platsträffar

På träffarna utgår vi från Naturbruksskolan Sötåsen. Vi varvar teori med praktik under skoldagarna. På våra anläggningar finns djursalar som är hundtillåtna så de som har egen hund kan ha den med sig. Vi arbetar med egna hundar under utbildningen. På anläggningarna finns också utrustning för hundträning och djurhus.

APL – arbetsplatsförlagt lärande

Utbildningen består av minst 15% APL, vilket motsvarar 20 heldagar. APL:en är en viktig del av utbildningen där kursmål läggs på en arbetsplats för mängdträning av framför allt praktiska moment. Den gör du på en arbetsplats inom relevant ämnesområde som stärker dina kunskaper i din utbildning till exempel hundrastningsföretag, hunddagis, hundpensionat, hundtrim eller annan hundverksamhet. Se din APL som ett tillfälle att knyta kontakter för framtida arbete.  

Som studerande kommer du under hela utbildningen att arbeta i vår digitala utbildningsplattform It´s Learning. Du behöver ha tillgång till en dator (rekommenderas) eller surfplatta (ej läsplatta) samt internetuppkoppling för att delta. Vi ses i digitala möten och jobbar löpande med hemuppgifter mellan träffarna. 


Utbildningsinnehåll

Kurser - 500 poäng (50 veckor)


Behörighet

Du ska ha minst grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk samt matematik.


Att studera hos oss

Här hittar du information om ansökan och antagning och allt annat praktiskt som rör dina studier.

Elin Karlsson

Utbildningsansvarig

Telefonnummer

Vid frågor om antagningen

Naturbruksförvaltningens växel

Telefonnummer