Småskalig ekologisk grönsaksodling

Studieperiod

4 november 2024 – 17 oktober 2025

Studietakt och studieform

Halvfart, semidistans med platsträffar på Naturbruksskolan Sötåsen

Vill du bygga upp grundkunskaper inom odling med ekologisk inriktning, samtidigt som du tar hänsyn till den biologiska mångfalden ovan och under jordens yta? Då är vår utbildning inom småskalig ekologisk grönsaksodling perfekt för dig!

Om utbildningen

Utbildningen ger dig kunskap om hur du planerar och genomför odling av grönsaker, frukt och bär. Från fröets första dagar till den mogna grödan, går vi igenom de kritiska faktorerna som påverkar grödans etablering och tillväxt - både teoretiskt och praktiskt.

Du kommer att lära dig om jordbearbetning, näringstillförsel, skadedjursbekämpning, bevattning, beskärning, och alla steg från sådd till skörd. Dessutom får du insikt i företagsekonomi och entreprenörskap för att eventuellt starta ditt eget företag inom området.

Utbildningen är på gymnasienivå och berör grunderna i trädgårdsodling. Antagna elever har olika förkunskaper med sig in då inga förkunskaper krävs.

Vad kan jag jobba som?

När du avslutar utbildningen har du kunskapen att starta eget, och kan sälja dina produkter till exempelvis REKO-ringar eller direkt till restauranger.

Utbildningens upplägg

Kursen erbjuds som semidistansutbildning med en studietakt på 50%. Den inkluderar 8-9 platsspecifika träffar om vardera 2-4 på varandra följande heldagar under utbildningstiden. Som studerande får du undervisning främst vid våra anläggningar Sötåsen i Töreboda och Uddetorp i Skara. Studiebesök kan förekomma. Utbildningen sträcker sig över 500 poäng, vilket motsvarar 50 veckor.

På våra träffar har vi både teoretiska och praktiska moment som främst utförs i våra odlingar på Sötåsen i Töreboda eller Uddetorp i Skara. Här arbetar vi hantverksmässigt i bäddar på friland, samt med odling i växthus. Tiden på vår anläggning erbjuder även rikligt med tillfällen att utbyta erfarenheter och bygga ett nätverk med andra odlingsentusiaster.

Som deltagare i utbildningen kommer du kontinuerligt att arbeta via vår digitala utbildningsplattform, It´s Learning. För att delta är tillgång till en dator ett krav (ej surfplatta) och en stabil internetanslutning. Digitala möten och löpande uppgifter är en integrerad del av läroplanen.

APL – arbetsplatsförlagt lärande

Minst 15%, 20 heldagar av utbildningen ägnas åt APL, vilket är avgörande för att praktiskt förstärka det du lär dig teoretiskt. Denna praktik ger dig också möjlighet att knyta värdefulla kontakter för framtida jobbmöjligheter.


Utbildningsinnehåll

Kurser – 500 poäng (50 veckor)

  • Entreprenörskap och företagande (FÖRENT0) 100p
  • Odling i växthus – specialisering (ODIODI00S2) 100p
  • Trädgårdsodling – 1 (TRRTRA0) 100p
  • Trädgårdsodling – specialisering (TRRTRA00S3) 100p – Inriktning Småskalig ekologisk odling
  • Trädgårdsodling – grönsaker, frukt och bär (TRRTRD0) 100p

Behörighet

Du ska ha minst grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk samt matematik.


Att studera hos oss

Här hittar du information om ansökan och antagning och allt annat praktiskt som rör dina studier.

Skillnader mellan våra odlingsutbildningar

Market Gardener 

Utbildningen är förlagd på Angereds Gård i Göteborg. Market Gardening är ett etablerat och tydligt ramverk som utbildningen i Göteborg utgår från där den peri-urbana platsen, i en storstadsregion, formar hur denna produktionsmodell anpassas till rådande marknad. Produktionen av grönsaker är högintensiv och odlingens uppbyggnad är anpassad efter maskinpark och redskap. Utbildningsåret följer Göteborgs stads projekt Modellodlingen som drivs på Angereds gård. Läs mer om Market gardener här.

Småskalig ekologisk grönsaksodling

Utbildningen är förlagd på Naturbruksskolan Uddetorp i Skara och Sötåsen i Töreboda. Här är utbildningen inte lika knuten till Market Gardening och friare i bäddstrukturen. På Sötåsen odlas under utbildningsåret en köksträdgård i liten skala med ett estetiskt uttryck.

Ekologisk grönsaksproducent

Utbildningen är förlagd på Naturbruksskolan Sötåsen i Töreboda som är en KRAV-certifierad gård, belägen på traditionella jordbruksmarker med utblick över Göta kanal. I den här utbildningen kan grossist likväl som REKO-ring vara slutkund. Produktionen av grönsaker sker på friland där maskinanvändning är centra, med till exempel traktorer ihop med redskap vid markberedning, sådd och skörd. Läs mer om ekologisk grönsaksproducent här.


Malin Mann

Yrkeslärare med utbildningsansvar

Telefonnummer

Vid frågor om antagningen

Naturbruksförvaltningens växel

Telefonnummer