Handelsträdgård – Lärling

florist sitter vid bord med blomster

Studieperiod

2 september 2024 – 6 juni 2025

Studietakt och studieform

Helfart, semidistans med platsträffar på Naturbruksskolan Uddetorp

Vill du ha ett varierande serviceyrke med försäljning i trädgårdsbutik, ett garden center? Handelsträdgård – Lärling är en yrkesutbildning som ger dig en god grund med både trädgårds- och floristkunskap. Du får genom lärlingsformatet en nära relation med branschen och blir en del av personalen under din APL.

Om utbildningen

En lärlingsutbildning innebär att du större delen av utbildningstiden är på en eller flera arbetsplatser och tränas in i yrket i direkt anslutning till kunder på en handelsträdgård, Garden Center eller blomsterbutik. Utbildningen är sammansatt för att ge dig förutsättningarna att på bästa sätt ge trädgårdens kunder god service. 

  • Utifrån säsongens skiftningar lär du dig möta kunder och hjälpa dem med växtförslag till trädgården och råd inom odling.
  • Du lär dig binda buketter av odlade snittblommor, plantera och skapa blomstergrupper samt dekorationer av fräscha snittblommor. Du lär dig också binderier för olika tillfällen såsom begravningsbinderier och säsongsbetonade arbeten.
  • Du lär dig ett brett växtsortiment där du också får träna dig i identifiering, skötsel och förökning av trädgårdsväxter. Du lär dig skapa funktionella och estetiska miljöer i trädgården genom växtkännedom. Du är med och odlar och driver upp säsongsblommor och snittblommor för skörd till floristarbeten. Där lär du dig även jordbearbetning, jordblandningar, bevattning och gödsling.

Vad kan jag jobba som?

När du är klar med din utbildning kan du arbeta som försäljare i en handelsträdgård, ett garden center.

Yrket

Arbetet innebär mycket kundkontakter och det är viktigt att ge bra service. Arbetstiderna är oregelbundna, butikerna är öppna helger och kvällar och arbetsbelastningen kan vara hög under olika säsonger och storhelger.

I arbetet ingår alla uppgifter som förekommer i en butik. Man tar emot, packar upp och prismärker växter och andra varor. Man arbetar med att exponera varorna i butiken, ge service och ta betalt av kunder. Även administrativa uppgifter som att köpa in varor ingår.

Du arbetar med skötsel av trädgårdsväxter, snittblommor och krukväxter, men också binderier och plantering av växter. Arbetet innebär inom- och utomhusjobb med stor bredd på arbetsmomenten, allt från tunga lyft till att rensa ogräs i krukor och gångar, där utomhusuppgifterna kan skifta fort på grund av väder och vind. Inomhusarbetet kan innefatta att binda buketter och att stå i kassa.

Att jobba som florist i butik är ett kreativt jobb som kräver färg- och formkänsla och att möta kundens önskemål. I en handelsträdgård som butiksäljare möter du kunder och arbetar såväl med trädgårdsväxter som snittblommor och krukväxter och inte minst interiörer och trädgårdstillbehör, stora som små. 

Liknande utbildning

För dig som inte har möjlighet att studera på heltid finns utbildningen Handelsträdgård på 50% studietakt som omfattar 500 poäng.

Utbildningens upplägg

Utbildningen ges som lärlingsutbildning i 100% studietakt med 7-8 platsbundna veckoträffar fördelat under utbildningstiden. Utbildningen omfattar 800 poäng vilket innebär 40 veckor. 70% av utbildningen består av arbetsförlagt lärande – APL, 30% är på skola i kombination med studiedagar på distans.

Platsbundna träffar

På de platsbundna träffarna arbetar vi med olika praktiska moment varvat med genomgångar och föreläsningar.

Du lär dig då både i klassrum och i fält under alla årstider, med olika moment såsom förkultivering, sådd av sommarblommor, blommor till snitt, skötsel av rabatter och planteringar med växter, jordbearbetning, fältstudier med beröring av växtskydd, trädgårdars olika lägen med växtval utifrån jord, sol, vind, vatten och härdighet.

Du får också lära dig binda säsongsvarierande buketter, dekorationer och kransar och andra typer av binderier av naturmaterial och odlade snittblommor där vi arbetar med klassiska tekniker och stilar men också utifrån dagens trender.

I utbildningen följer vi årstiderna och arbetar med olika moment specifika för säsongen under platsträffarna oavsett om det rör sig om trädgårdsarbete eller blomsterbinderi där snittblommorna varierar efter årstiderna med sitt utbud.

Närvaro under platsträffar är av stor vikt då bedömningsmoment förekommer likväl träningsmoment.

APL – arbetsplatsförlagt lärande

Utbildningen består av 70% APL, arbetsplatsförlagt lärande. Utgångsläget är att följa arbetsplatsens arbetstider där du i grunden är på din APL 8 timmar per dag exklusive raster, 4-5 dagar i veckan efter schema. Under din APL har du också hela tiden kontakt med skolan och arbetar digitalt på lärplattformen.

Att studera på en arbetsplats innebär att du läser teori parallellt med dina APL-dagar i mötet med praktiskt arbete på arbetsplatsen. Du följer under hela utbildningen en studieplanering som väver ihop bransch med skola. Du arbetar med kursmål under din APL samtidigt som du är med i verksamheten och arbetsplatsens vardag med personal och handledare. Där kommer du bli en del av en arbetsgrupp och följa säsongens arbetsuppgifter.

Du gör APL på en arbetsplats med arbetsuppgifter inom relevant ämnesområde, en handelsträdgård med plantskoledel samt butik med snittblommor och krukväxter. En APL-plats ordnas i samråd med skolan på en ort nära dig.


Utbildningsinnehåll

Kurser – 800 poäng


Behörighet

Du ska ha minst grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk samt matematik.


Att studera hos oss

Här hittar du information om ansökan och antagning och allt annat praktiskt som rör dina studier.

Sara Bengtzelius

Yrkeslärare med utbildningsansvar

Telefonnummer

Vid frågor om antagningen

Naturbruksförvaltningens växel

Telefonnummer