Remiss till infektionsläkare

Remiss till infektionsläkare sker i komplicerade fall såsom:

  • Observera! Akut infektion i stortå eller framfot hos diabetiker skall remitteras akut
  • Sekundärinfektion i sår hos diabetiker har ofta diffusa tecken på infektion (smärta kan t. ex. saknas pga. neuropati). Istället kan nytillkommen svullnad, ökad sekretion och/eller dålig lukt vara tecken på infektion.
  • Sår med klassiska infektionstecken där påbörjad antibiotikabehandling ej givit effekt inom tre dygn.
  • Infekterade sår som patienten fått utomlands
  • Behandlingskrävande infekterade sår med multiresistenta bakterier
  • Sårinfektioner hos patienter med komplicerande antibiotikaöverkänslighet
  • Vid infekterade gangrän
  • Vid misstanke om djup infektion

Frågor rörande antibiotikaval kan oftast besvaras dagtid per telefon 78180 (internt) eller 0500-478180 (infektion direkt)

Vilka uppgifter skall remissen innehålla? 

Remiss till infektionsläkare skrivs av läkare och skickas till:
Infektionsmottagningen  Skaraborgs Sjukhus Skövde, 54185 Skövde