Remiss till kärlkirurg

Remiss till kärlkirurg sker i följande fall:

Kritisk ischemi 

 • Alla patienter med tecken på kritisk ischemi 
  Se Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Kritisk benischemi
 • Följande föranleder misstanke om kritisk benischemi:
  - Sår eller gangrän på fot (vanligtvis på tår, framfot eller häl)och/eller
  - Vilovärk i foten sedan mer än två veckor, vanligtvis i tår/framfot och ofta värst nattetid.Tänk på att smärta helt kan saknas hos patienter med diabetesneuropati!
 • För att bekräfta nedsatt arteriell cirkulation i extremiteten vid misstanke görs inför remiss samma dag klinisk undersökning av:
  - hud/sår (utbredning, tecken till infektion)
  - kärlstatus (palpera pulsar a femoralis, a tibialis posterior samt a dorsalis pedis)
  - hjärta
  - mätning av ankeltryck och ankel/brachialindex (ABI) med doppler
  - påverkan på sensibilitet eller motorik?
 • Välgrundad misstanke om KI (kriterium för att ingå i vårdförloppet) föreligger när patienten har symptom (sår eller vilovärk) samt objektiva fynd på patologiskt kärlstatus (ankeltryck < 50-70 mmHg eller ABI < 0,5*). För att få till en sömlös vård tas vid besöket: CRP, kreatinin/eGFR inför radiologiska undersökningar.
 • Patienter med diabetes och fotsår ska ingå i vårdförloppet om det finns misstanke om KI även när ankeltryck överstiger angivna riktvärden om:
  - patienten har diabetiska fotsår som inte läkt på 2 veckor
  - patienten har patologiskt förhöjt ankel/brachialindex (ABI > 1.3).

Observera att snabbt progredierande sår/gangrän eller akut djup infektion i foten i kombination med ischemi ska föranleda omedelbar konsultation med kärlkirurgkonsult.

Övriga tillstånd (arteriella sår, arteriovenösa sår, venösa bensår)

 • Patienter med arteriella sår som inte läker där ischemin är mindre uttalad men ändå påvisbar. Ankel/armtrycksindex 0.6 – 0.9
 • Patienter med sår orsakade av en kombinerad arteriell och djup venös insufficiens (arteriovenöst blandsår) om den arteriella insufficiensen försvårar användande av adekvat kompressionsbehandling eller där såren försämras under kompression.
 • Alla patienter med åderbråcksorsakade bensår där venös kärlundersökning av vena poplitea inte talar för klaffläckage (reflux).
 • Patienter med åderbråck och tecken på klaffläckage i vena poplitea (reflux), där såren inte läker eller ständigt återkommer trots adekvat konservativ behandling med kompression.

Vilka uppgifter skall remissen innehålla? 

Remiss till kärlkirurg skrivs av läkare och skickas till:
Kirurgmottagningen  Skaraborgs Sjukhus Skövde, 54185 Skövde