Remiss till hudspecialist

Remiss till hudspecialist sker i följande fall:

  • Vid djup venös insufficiens med svårbehandlade ödem
  • Vid terapiresistenta sår som inte visar tendens till läkning trots adekvat behandling
  • Vid svårigheter att polikliniskt få till stånd en fungerande lokalbehandling och/eller kompression
  • Vid svårkontrollerad smärtproblematik då inläggning kan bli aktuell för analgetikainställning.
  • Vid sår lämpade för pinch-graft, det vill säga stora granulerande sår, smärtsamma sår och reumatiska sår.
  • Vid nekrotiska sår om nekroserna är svåra att avlägsna med gängse metoder.
  • Vid oklar sårdiagnos, atypiska sår och/eller misstanke om vaskulitatrophie blanchepyoderma gangraenosum, reumatiskt sår eller hypertensivt sår
  • Vid tumörmisstanke
  • Vid hudsjukdom som blåsdermatos,  erosiv lichen etc.
  • Vid misstanke om kontaktallergi för epikutantest

Vilka uppgifter skall remissen innehålla? 

Remiss till hudspecialist skrivs av läkare och skickas till:
Hudmottagningen  Skaraborgs Sjukhus Skövde, 54185 Skövde
Remiss till bensårsmottagning där diagnos är ställd kan skrivas av distriktssjuksköterska/sjuksköterska.