Bensår/fotsår

Den här sidan riktar sig till vårdpersonal för att vägleda diagnostik och rätt handläggning av svårläkta ben- och fotsår.

Ett svårläkt ben-/fotsår definieras som ett sår nedanför knät som inte läker, eller förväntas läka inom 6 veckor. Bensår är inte en sjukdom utan ett symptom orsakat av många olika grundsjukdomar. För att kunna välja rätt handläggning krävs att man ställer rätt diagnos.

Basutredning - så här ställer du diagnos

A. Anamnes/allmänstatus

Målet är att patienten skall få korrekt bedömning och därigenom rätt behandling. En adekvat anamnes och allmänstatus krävs för att göra en preliminär bedömning. 

Uppgifter som bör ingår i anamnes/allmänsatatus

 • Yrke, ärftlighet och graviditeter
 • Övriga sjukdomar (diabetes, hjärt/kärlsjukdom, cancersjukdom, ev. bristsjukdom)
 • Förstagångssår? Sårduration
 • Tidigare trombos, tidigare kärlkirurgisk åtgärd
 • Aktuell medicinering, ev. immunsuppression
 • Social situation, rökning, kost
 • Smärta, sömn
 • Medverkan, rörlighet
 • Cirkulation (palpabla pulsar i fot, knäveck och ljumskar), eventuell känselnedsättning

Tagit anamnes?
Gå vidare till nästa steg: B. Sårstatus/inspektion av sår.


B. Sårstatus/inspektion av sår

Förutom anamnes, krävs ett adekvat sårstatus för att göra en preliminär bedömning.

Uppgifter som ska ingå i ett sårstatus

 • Lokalisation
 • Sårutseende (t.ex. storlek, djup, nekroser, sekretion, infektionstecken, lukt)
 • Omgivande huds utseende (t.ex. temperatur, färg, behåring, kapillär återfyllnad, eksem, maceration, lipodermatosklerosatrophie blanche och pigmentering)
 • Aktuellt förband
 • Ev. sårodlingsresultat

Dokumenterat anamnes och sårstatus?
Gå vidare till nästa steg: C. Dopplerundersökning.


C. Dopplerundersökning

I en dopplerundersökning ingår arteriell blodtrycksmätning inklusive ankel/armtrycksindex och/eller venös kärlundersökning.

Utrustning

 • En enkel ultraljudsdoppler för perifer blodtrycksmätning (bör finnas på varje mottagning)
 • Vanlig blodtrycksmanschett
 • Stasslang eller stasband
 • Ultraljudsgel

Utförande

Dokumenterat anamnes, sårstatus och utfört dopplerundersökning?
Gå vidare till nästa steg: D. Identifiering av sårtyp

 


D. Identifiering av sårtyp

Resultatet av den preliminära bedömningen (A-C) ger ett antal kännetecken, som identifierar sårtyp.

Tolka resultat från preliminär bedömning A-C


Observera!

Följande fynd kräver akut handläggning:

 • Konstaterat eller hotande gangrän
 • Infektionstecken
 • Hos diabetiker med neuropati kan de klassiska infektionstecknen saknas. Där kan i stället ökad sekretion och/eller lukt iakttas
 • Tilltagande smärta

Kvalitetssäkrat 240528 Alexandra Forssgren, överläkare dermatologi
Sårcentrum Skaraborgs Sjukhus Skövde.