Trycksår

Den här sidan riktar sig till vårdpersonal för att vägleda diagnostik och rätt handläggning av trycksår.

Ett trycksår är ett med avgränsad skada i hud och underliggande vävnad orsakat av tryck, skjuv, friktion och/eller en kombination av dessa faktorer.

När hud och underhud under en längre tid utsätts för tryck, skjuv eller friktion stryps blodförsörjningen i området. Det leder till syre- och näringsbrist och sämre möjligheter att transportera bort nedbrytningsprodukter. Bestående vävnadsskada och celldöd uppstår.

En kombination av riskfaktorer avgör om en person utvecklar trycksår. För att minska risken att utveckla trycksår är det viktigt att ha ett systematiskt förebyggande arbete. Det är mycket viktigt att alla yrkeskategorier - oavsett var vården äger rum - har rutiner för att snabbt identifiera de patienter som är i riskzonen. 

Vid befintlig tryckskada välj - Åtgärd vid trycksår klass I-IV

Resultat från punktprevalensmätning

Årligen har det genomförts en nationell punkprevalensmätning gällande trycksår. Efter 2023 bekostas inte längre denna undesrsökning nationellt. I nuläget kommer SkaS genomföra undersökningen också 2024. Det regionala målvärdet är <5%. 
 
Total andel patienter med trycksår kategori 2-4 på SkaS:
  • 2019 6,3 %
  • 2020 7,2 %
  • 2021 4,6 %
  • 2022 6,9 %
  • 2023 7,7 %

Kvalitetssäkrat 240528 Alexandra Forssgren, överläkare dermatologi
Sårcentrum Skaraborgs Sjukhus Skövde.