Kompressionsbehandling

Här finns information om de produkter för kompressionsbehandling som är upphandlade i VGR.

Rekommenderade kompressionsmaterial

Typer av kompressionsbehandling som är rekommenderade:

Kompressionsstrumpor rekommenderas ej som behandling vid öppna bensår. Först när såret varit läkt 4-6 veckor utprovas dessa för att undvika recidiv om inte orsaken kan åtgärdas kirurgiskt, läs mer om kompressionsstrumpor.


Observera!

  • Kompressionsbehandling bör ej påbörjas utan att arteriell blodtrycksmätning med doppler utförts och visat tillfredsställande arteriell cirkulation.
  • Vid måttligt sänkta artärtryck måste kompressionsgraden anpassas.

Kvalitetssäkrat 240528 Alexandra Forssgren, överläkare dermatologi
Sårcentrum Skaraborgs Sjukhus Skövde.