Market Gardener

Han håller i gröna skördade bönor

Studietakt och studieform

Halvfart, semidistans med platsträffar på Angereds gård

Studieperiod

15 apr 2024 – 6 jun 2025

Vill odla effektivt på liten yta samtidigt som du stimulerar biologisk mångfald både ovan och i jord? Är drömmen att starta en småskalig ekologisk grönsaksodling? Då kan utbildningen Market Gardener vara något för dig!

Om utbildningen

Utbildningen inleds med grundläggande kunskap i småskalig grönsaksodling - levande jordar, planering, etablering, sådd, skötsel och skörd. Här får du chansen att både teoretiskt och praktiskt gå igenom säsongens alla odlingsmoment, med stöd i de senaste metoderna och redskapen.

När grunden är lagd skiftas fokus delvis mot hur en market gardener kan producera grönsaker effektivt - både på friland och i enklare växthus. Vi fokuserar på hur strategin kan utformas för att säkerställa en hållbar produktion genom affärsutveckling och företagande, växthusteknik och säsongsförlängning.

Utbildningen Market Gardener djupdyker i de odlingstekniker som exempelvis Eliot Coleman och Jean-Martin Fortier utvecklat sedan slutet av 1900-talet. En gräsrotsrörelse som nu, efter att ha tagit över Nordamerika, även blivit ett etablerat ramverk för européer som vill bedriva småskalig grönsaksodling till försäljning. Med låga ekonomiska trösklar, mestadels handarbete, yteffektiv produktion och smarta affärsmodeller ser allt fler detta som ett framtidsyrke! 

Vad kan jag jobba som?

Efter utbildningen kan du exempelvis starta din egen verksamhet eller bli anställd. Även flera småskaliga producenter väljer att ha säsongsanställda.

Ett samarbete

Utbildningen är ett samarbete med Göteborgs Stad. Mellan 2019-2021 anlade projektet ”Modellodlingen” på Angereds Gård, en småskalig grönsaksodling utifrån principerna i en Market Garden. Läs mer om Modellodlingen här

Under 2024 fortsätter den småskalige grönsaksproducenten Lilla Jordbruket att drifta Modellodlingen i samarbete med Angereds gård och eleverna på Market Gardener-utbildningen. Detta möjliggör förmedling av aktuell spetskompetens genom det praktiska arbete och den odlingsplanering som utförs i en kommersiell grönsaksodling.

Studieformen uppdragsutbildning är endast sökbar för:

Egenföretagare; F-skattsedel alternativt bevis om momsregistrering måste bifogas i ansökan.
Ett avtal där företaget förbinder sig att betala utbildningskostnaden måste tecknas innan antagning görs. Avtalet skickas till företaget när antagningskansliet har fått alla obligatoriska uppgifter.

Kostnad

2024 års pris är 112 kr per studiepoäng, exkl moms 25%. Pris för 2024 ännu inte fastställt. Du bekostar din kurslitteratur och ev. arbetskläder. Resor, mat och boende i samband med utbildningen bekostar du själv.

Utbildningens upplägg

Utbildningen ges som semidistansutbildning i 50% studietakt med ca tio platsbundna träffar om vardera 2-3 sammanhängande heldagar fördelat under utbildningstiden. Utbildningen omfattar 600 poäng och 15% av utbildningen består av arbetsplatsförlagt lärande (APL, praktik).

Platsträffar

På träffarna arbetar vi med praktiska moment på vår skolanläggning Angereds gård här har vi möjlighet att förvandla teori till praktik på en market garden odling på skolan eller genom arbetsdagar hos närliggande småskaliga grönsaksproducenter. Träffarna varvas med lärarledd undervisning på plats med föreläsningar och workshops inom ämnet.

APL – arbetsplatsförlagt lärande

Utbildningen består av minst 15% APL, vilket motsvarar 24 heldagar. Den är uppdelad i två perioder, en på våren och en under sensommaren för att få en så bred bild som möjligt av hur en verksamhet kan drivas. Verksamheterna inom denna typ av produktion skiljer sig ganska markant så ta tillfället i akt att uppleva hur din drömodling drivs i praktiken och som ett tillfälle att knyta kontakter för framtida arbete.

Som studerande kommer du under hela utbildningen att arbeta i vår digitala utbildningsplattform It´s Learning. Du behöver ha tillgång till en dator (ej surfplatta) och internetuppkoppling för att delta.


Utbildningsinnehåll

Kurser – 600 poäng (60 veckor)

  • Marken och växternas biologi (BIGMAN0) 100p
  • Trädgårdsodling – grönsaker, frukt och bär (TRRTRD0) 100p
  • Trädgårdsodling - specialisering (TRRTRA00S3) 100p – Inriktning Småskalig ekologisk odling
  • Entreprenörskap och företagande (FÖRENT0) 100p
  • Odling i växthus 1 (ODIODL01) 100p
  • Trädgårdsodling - specialisering (TRRTRA00S4) 100p – Inriktning Market Gardening

Behörighet

Du ska ha minst grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk samt matematik.


Jonas Lindh

Yrkeslärare

Telefonnummer

Vid frågor om antagningen

Naturbruksförvaltningens växel

Telefonnummer