Miljö, ekonomi och affärsmodeller

Lantbrukare med kulting framför biogas
Onsdag 12 maj, kl 12.00-12.45
 

I den tredje och sista delen i vår serie om bioraffinering går vi djupare in på effekterna och fördelarna med systemet. Vi pratar om miljövinster och kolinlagring, ekonomiska fördelar, möjliga affärsmodeller och jämför vallprotein med sojaprotein.

I den här delen medverkar:  
- Christel Cederberg, biträdande professor på Chalmers tekniska högskola
- Håkan Rosenkvist, fristående konsult och ekonom

Efter föredragen finns möjlighet att delta i en fördjupad diskussion kring de ämnen som tagits upp och även möjliga vägar till samverkan och utveckling för intresserade aktörer. Det finns naturligtvis även möjlighet att följa upp i individuella diskussioner. Du som vill delta stannar kvar på samma länk som det föregående evenemanget. Den fördjupade diskussionen pågår ca 12.45-13.30.

Anmälan
Anmälan görs via länken nedan. När du anmält dig får du ett bekräftelsemail med den länk du använder för att ansluta till evenemanget. I anmälan väljer du om du vill delta endast vid föredragen eller både föredragen och den efterföljande diskussionen.

Klicka här för att anmäla dig. 

 

Om Green Valleys

Evenemangsserien är en del i EU-projektet Green Valleys, som är ett samarbete mellan svenska och danska aktörer med målet att skapa en utvecklingsplattform för grön bioraffinering och cirkulära system. Arbetet startades 2018 och sedan dess har testanläggningar byggts upp på Naturbruksskolan Sötåsen i Töreboda samt på Aarhus universitet i Danmark. Inom projektet görs också foderförsök med de produkter som kommer ur raffinaderiet.

Green Valleys finansieras av EU-programmet Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak och är ett samarbete mellan Agroväst, Aarhus Universitet, Chalmers tekniska högskola, Skive kommune, SLU, Hushållningssällskapet Sjuhärad och Naturbruksförvaltningen, Västra Götalandsregionen.