Innovativ bioekonomi: raffinering av vall

Innovativ bioekonomi digital evenemangsserie
Måndag 10 maj, kl 12.00-12.45
 

Genom att raffinera vall kan vi utvinna proteinfoder till flera olika djurslag och dessutom energiråvara för biogasproduktion. I den första delen i vår digitala inspirationsserie visar vi hur raffinering går till både med färskt gräs och med ensilage. Vi bjuder på studiebesök både på vår testanläggning på Naturbruksskolan Sötåsen i Töreboda och på den större anläggningen på Aarhus universitet i Danmark. Där visar vi hur processen går till i de båda anläggningarna och vilka produkter vi får ut. Vi berättar också om syftet med våra testanläggningar. Varför jobbar vi med just vall och hur kan det påverka lantbruket i framtiden?

I den här delen medverkar:
- Christel Cederberg, biträdande professor på Chalmers tekniska högskola
- Morten Ambye-Jensen, forskare vid Aarhus Universitet
- Andrea von Essen, verksamhetsutvecklare på Naturbruksförvaltningen.

Efter föredragen finns möjlighet att delta i en fördjupad diskussion kring de ämnen som tagits upp och även möjliga vägar till samverkan och utveckling för intresserade aktörer. Det finns naturligtvis även möjlighet att följa upp i individuella diskussioner. Du som vill delta stannar kvar på samma länk som det föregående evenemanget. Den fördjupade diskussionen pågår ca 12.45-13.30.

Anmälan
Anmälan görs via länken nedan. När du anmält dig får du ett bekräftelsemail med den länk du använder för att ansluta till evenemanget. I anmälan väljer du om du vill delta endast vid föredragen eller både föredragen och den efterföljande diskussionen.

Klicka här för att anmäla dig. 

 

Om Green Valleys

Evenemangsserien är en del i EU-projektet Green Valleys, som är ett samarbete mellan svenska och danska aktörer med målet att skapa en utvecklingsplattform för grön bioraffinering och cirkulära system. Arbetet startades 2018 och sedan dess har testanläggningar byggts upp på Naturbruksskolan Sötåsen i Töreboda samt på Aarhus universitet i Danmark. Inom projektet görs också foderförsök med de produkter som kommer ur raffinaderiet.

Green Valleys finansieras av EU-programmet Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak och är ett samarbete mellan Agroväst, Aarhus Universitet, Chalmers tekniska högskola, Skive kommune, SLU, Hushållningssällskapet Sjuhärad och Naturbruksförvaltningen, Västra Götalandsregionen.