Jesper Gegerfeldt – discgolfspelande ämneslärare

Porträttbild av Jesper Gegerfelt

Jesper Gegerfeldt berättar om sitt arbete på Axevalla Hästcentrum.

Berätta om ditt jobb?  

Jag jobbar som ämneslärare på Axevalla hästcentrum. Jag undervisar i biologi, matematik samt naturkunskap.  Jag har också lite IKT ansvar i min tjänst där jag tex administrerar vissa delar i system samt hjälper elever med frågor om datorer och program.  

Vad är det bästa med ditt jobb? 

Att undervisa i mina ämnen och att jobba tillsammans med alla fantastiska elever och kollegor!   

Vilka utmaningar kan du möta i vardagen? 

Att få alla elever intresserade och motiverade, man måste möta alla elever i deras intressen och situation och bygga på det som fungerar för eleverna. 

Vad driver dig i ditt yrke? 

Att jag ständigt kan utveckla min kunskap i mina ämnen samt inom mitt yrke. Alla elever ska få en chans att lyckas i ämnena och detta kräver att man som lärare är flexibel och kan variera sin undervisning.  

Vad gör du helst en ledig dag? 

Jag gillar att greja med datorer och spela datorspel. Jag gillar även att vara ute i naturen och spela discgolf.

Vad har du gjort tidigare? 

Jag utbildade mig till gymnasielärare i matematik & biologi under 5 år på Göteborgs universitet direkt efter gymnasiet. Jag spenderade min gymnasietid på naturbruksgymnasiet Sötåsen där jag läste naturbruksprogrammet med inriktning NV/djur. Så nu är jag nästan tillbaka där jag började!